تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
شهرستانها
مراحل پایانی گازرسانی روستایی در سرزمین کهن ترین قنات های جهان
13:8 1400/6/22

مراحل پایانی گازرسانی روستایی در سرزمین کهن ترین قنات های جهان

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که هم‌اکنون عملیات گازرسانی به 16 روستای گناباد و بجستان در حال اجرا است گفت: با بهره برداری از این تعداد روستا ضریب بهره مندی روستاهای واجدشرایط این دو شهرستان به 100 ارتقا خواهد یافت.

شبکه های گاز در قوچان و درگز پایدار است
9:51 1400/6/22

شبکه های گاز در قوچان و درگز پایدار است

رییس امور HSE و مدیریت بحران شرکت گاز خراسان رضوی گفت: زلزله امروز دوشنبه 22 شهریورماه 1400 خساراتی به شبکه ها و تاسیسات گازرسانی استان در قوچان و درگز وارد نکرده است.

ستادی و مشهد

پربازدیدترین اخبار