صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه منطقه 6 – رنگ آميزي اتاق انتهاي راه رو
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت گاز استان خراسان رضوي در نظر دارد: مناقصه منطقه 6 – رنگ آميزي اتاق انتهاي راه رو را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك استعلام تا پايان وقت اداري مورخ 09/07/98 نسبت به اخذ و تا تاريخ 13/07/98 نسبت به ارائه پيشنهادات فني، مالي داخل پاكت لاك و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مركزي شركت گاز خراسان رضوي واقع در بلوار خيام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمايند.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب