صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه تعميرات سقف نمازخانه محوطه يارد (منطقه)1
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت گاز استان خراسان رضوي در نظر دارد: مناقصه تعميرات سقف نمازخانه محوطه يارد (منطقه)1 را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك استعلام تا پايان وقت اداري مورخ 08/28//98 نسبت به اخذ و تا تاريخ 98/09/04 نسبت به ارائه پيشنهادات فني، مالي داخل پاكت لاك و مهر شده به آدرس مشهد، بلوار ارشاد خيابان مالك اشتر، مالك اشتر 4 روبروي اداره گاز منطقه 7 بلوك 6 واحد 6 مراجعه فرمايند.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب