صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :آگهي مناقصه ساخت 17 مورد ايستگاه تقليل فشار 250 ،60/1000
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي 2-موضوع مناقصه : ساخت 17 مورد ايستگاه تقليل فشار 1000/ 60 /250 3- شرايط اولیه متقاضيان: الف- دارا بودن گواهینامه صلاحیت ساخت ایستگاه ثبت شده در سامانه وزارت نفت (EP) و یا دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر كمیته فنی و بازرگانی ودریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد - بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد -شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه همکف – دفتر حراست 5- مهلت اعلام آمادگي: از تاریخ 03/ 08/98 لغایت آخر وقت اداری 09/ 09/98 6- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ 23/09/98 7- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب