صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ ضد سرقت روي ديوار اداره گاز تربت حيدريه
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :مناقصه تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ ضد سرقت روي ديوار اداره گاز تربت حيدريه شركت گاز استان خراسان رضوي در نظر دارد: پروژه تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ ضد سرقت روي ديوار اداره گاز تربت حيدريه را در نصاب معاملات كوچك از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك استعلام تا پايان وقت اداري مورخ 98/04/09 نسبت به اخذ و تا تاريخ 98/04/12 نسبت به ارائه پيشنهادات فني، مالي داخل پاكت لاك و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مركزي شركت گاز خراسان رضوي واقع در بلوار خيام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمايند.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب