اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اطلاعيه ها و آگهي ها
اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 5 گازرسانی مشهد  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 5 گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 28/03/97 لغایت آخر وقت اداری 05/04/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 19/04/97 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1397/3/27 يكشنبه
 
..
آگهی گازرسانی به صنایع غرب استان خراسان رضوی با اولویت محور دوم شهرستان  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع غرب استان خراسان رضوی با اولویت محور دوم شهرستان سبزوار (ششتمد و روداب) ( اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 150 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 102200 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 80 مورد، ساخت سکو،تحویل و بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی ایستگاه ها و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 23/03/97 لغایت آخر وقت اداری 30/03/97 6- مهلت تکمیل و تحویل ک
1397/3/27 يكشنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان:365 روز تقویمی 4- مدت اعتبار پیشنهادها:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/415.350.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 27/03/97 الی31/03/97 ضمن واریز مبلغ -/650.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرد
1397/3/27 يكشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان خواف  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان خواف (شامل تهیه ایستگاه،احداث ساختمان،مکانیکال،برقی ،حمل،نصب و راه اندازی 1 مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.S مسطح به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت ، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 150 متر ، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 99500 متر ، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 40 مورد، ساخت سکو،تحویل و بارگیری،حمل،نصب و راه اندازی ایستگاه ها و... به مدت 365 روز تقویمی،با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر
1397/3/21 دوشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستانهای کاشمر ، خلیل آباد و بردسکن 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن (شامل احداث ساختمان، انجام عملیات مکانیکال، برقی و سیستم صاعقه گیر و تهیه و حمل، نصب و راه اندازی 2 مورد ایستگاه تقلیل فشارT.B.S مسطح به ظرفیت 5000 و 20000 متر مکعب بر ساعت، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 7330 متر، لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 102830 متر، ساخت ونصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن به تعداد 42 مورد و... به مدت 365 روز تقویمی، با چهار گروه کاری(دو گروه کاری فولادی و دو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان) . 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه4 تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به
1397/3/21 دوشنبه
 
..