اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اطلاعيه ها و آگهي ها
تجدید آگهی عمومی مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز در سطح ناحیه گازرسانی درگز  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ، توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور در سطح ناحیه گازرسانی درگز 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/394.950.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 11/10/95الی 15/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 610.000ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 26/10/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بو  
1395/10/11 شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 73