تجربیات کارکنان امور مشترکین گاز خراسان رضوی به رشته تحریر در آمد به همت امور پژوهش و پژوهش فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی، کتاب راهنمای امور مشترکین حاصل تجربیات سه دهه فعالیت حمیدرضا نارویی و تنی چند از همکاران مدیریت بهره برداری این شرکت تالیف و منتشر شد.

به همت امور پژوهش و پژوهش فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی، کتاب راهنمای امور  مشترکین حاصل تجربیات سه دهه فعالیت حمیدرضا نارویی و تنی چند از همکاران مدیریت بهره برداری  این شرکت تالیف و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، سید ایمان پیش بین تالیف و انتشار این کتاب را گامی مهم در جهت تحقق اهداف مدیریت دانش عنوان کرد و گفت: این کتاب حاصل تجارب چند دهه فعالیت و خدمات ارزشمند حمیدرضا ناروئی و جمعی از همکاران مدیریت بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی است.

رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان افزود: کتاب راهنمای امور مشترکین گاز طبیعی در پنج فصل به انضمام یک پیوست گردآوری شده که عناوین هر فصل پاسخگوی سوالات متعددی از کارکنان شرکت های گاز استانی در حوزه های مختلف خواهد بود.

 

به گفته پیش بین، تشریح دستورالعمل ها، آئین نامه­ها و ابلاغیه­های مرتبط، پاسخ به پرسش­های مکرر کارکنان امور مشترکین در مشهد و نواحی استان، توضیح پیرامون شیوه کار دفاتر خدمات الکترونیک دولت و تکمیل تعهدنامه­ها و فرم­های استاندارد و همچنین روش­های اجرایی IMS در حوزه مشترکین از سرفصل های این کتاب است.

گفتنی است، پاسخگویی به سوالاتی در زمینه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تخلفات، هزینه ها و خسارات، روش­های ورود و تغییر اطلاعات مشترک در سیستم، روش اشتراک پذیری متقاضیان گاز طبیعی و مسائل حقوقی مشترکین در قسمت­هایی از این کتاب حاوی نکات کلیدی ارزشمند و کاربردی است که خواندن آن به کلیه کارکنان امور مشترکین توصیه می شود.