گازرسانی به 1400 خانوار مستقر در 6 روستای شهرآباد بردسکن مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: شش روستای رکن آباد، عظیم آباد، قوژد آباد، نصر آباد، رحمانیه و سلطان آباد از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: شش روستای رکن آباد، عظیم آباد، قوژد آباد، نصر آباد، رحمانیه و سلطان آباد از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، سید حمید فانی با اعلام این مطلب اظهار کرد: بهره برداری از پروژه گازرسانی به 6 روستای شهرآباد در شهرستان بردسکن موجب بهره مندی یک هزار و 400 خانوار از نعمت گاز طبیعی شد.

وی افزود: با افتتاح این پروژه 6 روستای رکن آباد، عظیم آباد، قوژد آباد، نصر آباد، رحمانیه و سلطان آباد به شبکه سراسری گاز کشور متصل شدند.

فانی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 35 میلیارد و 510 میلیون ریال برای افتتاح این پروژه هزینه شده گفت: هم اکنون 19 روستای بخش شهرآباد گازدار می باشد. همچنین ضریب نفوذ گاز شهری و روستایی این بخش نیز به 100 درصد ارتقا یافت.

وی اذعان کرد: پروژه فاز سه بردسکن شامل گازرسانی به 15 روستا در بخش شهرآباد و انابد بوده که اعتباری بالغ بر 86 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت گاز برای پیشبرد آن در نظر گرفته شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در این پروژه سه هزار و 100 علمک، 115 هزار متر شبکه و یک ایستگاهTBS  نصب گردیده است.