تاکید بر نقش کمیته های مشورتی در جهت نیل به تعالی سازمانی مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اهمیت به کمیته های مشورتی، خواستار حرکت این شرکت در مسیر نیل به اهداف متعالی سازمان شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اهمیت به کمیته های مشورتی، خواستار حرکت این شرکت در مسیر نیل به اهداف متعالی سازمان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، سید حمید فانی در اولین جلسه پروژه استقرار تعالی سازمانی که به همت امور برنامه ریزی برگزار شد اظهار کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا گاز خراسان رضوی به عنوان شرکت برتر کشور در حوزه تعالی سازمانی معرفی شود.

وی با اشاره به مسئولیت خطیر امور برنامه ریزی در شیوه اجرا و کنترل این پروژه افزود: بی شک تشکیل کمیته های مشورتی در مباحث مختلف مجموعه موجب تعالی سازمانی می گردد.

فانی همچنین خواستار همکاری کلیه کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اجرای هرچه بهتر پروژه تعالی سازمانی شد.

در ادامه این جلسه، مهدی غلامی رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان به ارائه توضیحاتی چند پیرامون پروژه تعالی سازمانی پرداخت و گفت:  طبق مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، کلیه ارزیابی های متفرقه شرکت‌های گاز باید یکپارچه و در راستای الگوی جامع تعالی سازمانی قرار بگیرد.

وی افزود: این پروژه شامل سه مرحله استقرار مدل تعالی سازمانی، ‌تدوین استراتژی‌های سازمان و استقرار نظام مدیریت فرآیندها خواهد بود.

غلامی در پایان همراهی مدیران و تعهد آنان به اجرای این طرح را رمز موفقیت پروژه عنوان کرد و گفت: صرفه جویی و بهبود سازمانی از دستاوردهای پیش بینی شده در اجرای این طرح خواهد بود.