گازرسانی هفت و نیم میلیاردی به شهرک صنعتی بجستان رئیس اداره گاز ناحیه بجستان گفت: گازرسانی به شهرک صنعتی بجستان با اعتباری معادل هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به انجام شده است.

رئیس اداره گاز ناحیه بجستان گفت: گازرسانی به شهرک صنعتی بجستان با اعتباری معادل هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، محمد علی مجیدزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی بجستان در کمتر از 9 ماه به بهره برداری رسید.

وی افزود: برای این پروژه 10 کیلومتر شبکه تغذیه به قطر 8 اینچ اجرا و یک ایستگاه تقلیل فشار TBS با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت احداث شده است.

مجیدزاده اعتبار هزینه شده پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی بجستان را رقمی بالغ بر  هفت میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این رقم از محل منابع داخلی شرکت گاز استان تامین شد.

به گفته رئیس اداره گاز ناحیه بجستان کمک به توسعه پایدار صنعت و بهینه‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی از طریق تامین سوخت ارزان قیمت از دستورات مدیرعامل شرکت گاز استان است.

یادآور می شود؛ جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوخت های فسیلی مصرفی در واحدهای صنعتی موجب کاهش هزینه‌، افزایش تولید، بهره وری و رونق کسب و کار خواهد شد.