صفحه اصلي
اطلاعیه انجام پروژه اینترنشیپ با عنوان امکانسنجی استفاده از مشعل تخت در مصارف عمده (مطالعه موردی: نانوایی¬ها) با هدف کاهش مصرف انرژی به اطلاع می‌رساند امور پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان رضوی در نظر دارد تا پروژه اینترنشیپ با عنوان امکانسنجی استفاده از مشعل تخت در مصارف عمده (مطالعه موردی: نانوایی¬ها) با هدف کاهش مصرف انرژی را به انجام رساند. لذا از اعضای ...... به اطلاع می‌رساند امور پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان رضوی در نظر دارد تا پروژه اینترنشیپ با عنوان "امکانسنجی استفاده از مشعل تخت در مصارف عمده (مطالعه موردی: نانوایی­ها) با هدف کاهش مصرف انرژی" را به انجام رساند. لذا از اعضای ......
فايلها
اطلاعيه امور پژوهش و فناوري01.jpg 885.49 KB