اطلاعيه ها و آگهي ها
توسعه شبکه و نصب انشعابات ،تعمیرات و. نگهداری شبکه و انشعابات ،ابزاردقیق ،حفاظت از زنگ و نصب تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی قوچان 1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،‌ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ،‌توسعه شبکه ،‌نصب انشعابات (اجرای 3500متر شبکه فولادی و پلی اتیلن و ساخت ونصب 400مورد انشعاب)و نصب 3000کنتور و2000رگلاتور وتعویض 2700عدد کنتورناحیه گازرسانی قوچان و روستاهای تابعه به مدت یک سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/447.750.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/10/95الی 22/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 660.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن ا