پژوهش و فناوري
چاپ و انتشار مجموعه كتاب ها و نرم افزارهاي آموزش مجازي صنعت گاز

براي اولين بار در سطح شركت ملي گاز ايران، امور پژوهش و فناوري شركت گاز خراسان رضوي با هدف مستندسازي و آموزش مباحث مرتبط با تاسيسات و تجهيزات گازرساني و با همكاري جمعي از خبرگان صنعت گاز و پژوهشگران اين عرصه اقدام به تهيه و تأليف مجموعه اي از كتاب هاي آموزشي و بسته هاي نرم افزاري در حوزه صنعت گاز نموده است. مخاطبين اين مجموعه كارشناسان، مشاوران،‌ پيمانكاران و پژوهشگران صنعت گاز و دانشجويان رشته هاي مهندسي مي باشند. به منظور تسهيل در فرآيند تهيه كتب و نرم افزارها، هماهنگي هاي لازم با جهاددانشگاهي مشهد صورت گرفته و متقاضيان محترم مي توانند ضمن تماس با دفتر توزيع انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد به شماره 05138842230 و يا امور پژوهش شركت گاز خراسان رضوي به شماره 05137072522 و 05137636425، از نحوه خريد اين بسته هاي آموزشي اطلاع حاصل نمايند.