اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اطلاعيه ها و آگهي ها
مناقصه رنگ آمیزی کامل موتورخانه اداره مرکزی گاز خراسان رضوی  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه اجرای رنگ آمیزی کامل موتورخانه اداره مرکزی گاز خراسان رضوی را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 02/04/98 نسبت به اخذ و تا تاریخ 05/04/98 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی  
-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع: خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه از سازمان برنامه و بودجه در رشته بازرسی فنی ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر هیات انتخاب مشاور ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر هیات انتخاب مشاور 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 28/03/98 لغایت آخر وقت اداری04/ 04 /98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 12 /04 /98 7- محل ارائه اعلام آمادگی و دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: دفتر هیات انتخاب مشاور شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. 8- نوع و مبالغ تضمین: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
گازرسانی به روستا های محور کمینگران – چنار (شهرستان های چناران – مشهد )  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه گازرسانی به روستا های محور کمینگران – چنار شهرستان های چناران – مشهد ) تهیه ، احداث ساختمان، نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه TBS و اجرای شبکه توزیع به طول تقریبی 6400 متر و شبکه پلی اتیلن به طول تقریبی 75000 متر و نصب 975 انشعاب به مدت 330 روز با یک اکیپ فولادی و 2 اکیپ پلی اتیلن کامل و مستقل) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 29/03/98 لغایت آخر وقت اداری 05/04/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 19/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسنا
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور ورگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور ورگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 28/ 03/98 لغایت آخر وقت اداری04/04/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 18/04/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محت
1398/3/28 سه‌شنبه
 
..
مناقصه تعویض خط لوله فاضلاب (رایزر) و تعمیر سرویس بهداشتی طبقه اول ساختمان اداره گاز منطقه 3 مشهد. 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد: پروژه تعویض خط لوله فاضلاب (رایزر) و تعمیر سرویس بهداشتی طبقه اول ساختمان اداره گاز منطقه 3 مشهد را در نصاب معاملات کوچک از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 28/03/98 نسبت به اخذ و تا تاریخ 03/04/98 نسبت به ارائه پیشنهادات فنی، مالی داخل پاکت لاک و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمایند.
1398/3/22 چهارشنبه
 
..