اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اطلاعيه ها و آگهي ها
مناقصه نصب نرده محافظ TBS (توس 81) 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه نصب نرده محافظ TBS؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/31به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/28 چهارشنبه
 
..
مناقصه اجرای سنگ پلاک نما ورودی اداره گاز طرقبه 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه اجرای سنک پلاک نما ورودی اداره گاز طرقبه؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 31/01/1398 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072142 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/27 سه‌شنبه
 
..
مناقصه اجرای سقف کاذب قسمتی از ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه اجرای سقف کاذب در قسمتی از ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد را (به آدرس در بلوار ادیب جنوبی حاشیه میدان مادر)؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/31 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/27 سه‌شنبه
 
..
مناقصه تعمیرات حراست یارد منطقه 1 شهر مشهد 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه تعمیرات ساختمان حراست یارد منطقه 1 شهر مشهد را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/27 به ساختمان مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه ویا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/26 دوشنبه
 
..
مناقصه رنگ آمیزی اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه رنگ آمیزی ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد را (به آدرس در بلوار ادیب جنوبی حاشیه میدان مادر)؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 28/01/1398 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 107 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072142 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/26 دوشنبه
 
..