اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

دفتر مديريت دانش
دفتر مديريت دانش 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون : آيا کسانيکه ميدانند با کسانيکه نميدانند برابرند .(آيه نهم سوره مبارکه زمر)

مديريت دانش عبارتست از فرآيند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، تسهيم، نگهداري، ارزيابي وبه كارگيري دانش در سازمان از طريق ايجاد پيوند مناسب بين منابع انساني و تكنولوژي و ايجاد ساختار  مناسب جهت دستيابي به اهداف سازمان.

ما مي دانيم چقدر ساختمان، ماشين آلات، ميز و صندلي و  ... در سازمانمان داريم و با فشار چند دكمه مي توانيم انواع چينش هاي آن را گزارش گيري كنيم، اما نمي دانيم در سازمان چگونه پاسخ هر سؤال را در كمترين زمان و در بهترين شكل و از بهترين خبره ها بيابيم. در واقع مهمترين سرمايه هاي هر سازمان سرمايه هاي انساني آن هستند كه با  بازنشستگي و خروجشان از سازمان عملاً حجم عظيمي از دانش و تجربه نيز از سازمان خارج ميگردد.

ما در عصر دانش زندگي مي کنيم. عبارت "دانش قدرت است" جاي خود را در عصر دانايي محوري به "اشتراک دانش قدرت است" داده است. هر سازماني، چه کوچک و چه بزرگ تا آنجايي رونق مي يابد که به مأموريتهاي خود دست يابد. هنگامي که يک سازمان تلاش مي کند که به اهداف خود دست يابد، عدم ثبات و تهديدها در محيط، دستيابي به اهداف را به تأخير انداخته يا حتي فرايند آن را تخريب مي سازد. بدليل اينکه دانش قدرت است، سرمايه هاي دانش هر سازماني موفقيت اجرايي آن را تعيين مي کند. وظيفه مديريت دانش، مديريت سرمايه هاي دانشي هر سازماني است. مديريت دانش اساساً مفهوم يا انديشه جديدي نيست. دانش موضوعي نيست که امروز به يکباره به وجود آمده باشد. انسان در مسير تاريخ تکاملي خود و تکامل اجتماعي ناشي از آن همواره توليد کننده دانش بوده است و از آن در ايجاد تغيير در جامعه استفاده نموده است. به هر حال اين دانش بصورت ضمني در جوامع مختلف بشري در دورانهاي مختلف بصورت هاي مختلف آمده، ثبت شده، انتقال داده شده و خود باعث تغييرات بعدي شده است.

 با عنايت به اين توضيحات، امور پژوهش  و فناوري شركت گاز خراسان رضوي  اقدام به پياده سازي سيستم مديريت دانش در شركت نموده است كه اين پروژه در  شش فاز به شرح ذيل طراحي گرديده است.

همچنين با هدف تعميق جايگاه مديريت دانش و پيگيري بهتر امور در اين حوزه، دفتر مديريت دانش شركت با يك كارشناس از ابتداي شروع به كار پروژه فعاليت خود را آغاز نموده است.

فازهاي پروژه عبارتند از:

1-  فاز شناخت

2- فاز اندازه گيري و ارزيابي

3-  فاز مدلسازي دانش سازمان

4- فاز پياده سازي راهبردهاي فرهنگ سازماني

5- فاز پياده سازي راهبردهاي ساختار سازماني

6- فاز طراحي و پياده سازي سيستم جامع نرم افزاري مديريت دانش

پياده سازي اين پروژه در سه بعد فرهنگ سازماني، ساختارسازماني و تكنولوژي اطلاعات و با هدف تبديل نمودن شركت گاز خراسان رضوي به يك سازمان دانش محور صورت مي پذيرد و در اين راستا برخي از اهداف پياده سازي اين طرح جامع  به شرح ذيل ميباشد:

·          اعطاي دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب

·          معرفي اينکه در سازمان چه کسي چه چيزي مي داند و در کجا قرار دارد

·          جلوگيري از خريد دانش­هاي تکراري در سازمان

·          ايجاد بسته­هايي ارزشمند از دانش­هاي توليد شده در پروژه­ها

·          جلوگيري از خروج دانش و تجربه افراد بعد از بازنشستگي و به حداقل رساني خلاء حاصله

 

تماس با ما:

 شركت گاز خراسان رضوي - طبقه پنجم - امور پژوهش و فناوري - اتاق 509 - دفتر مديريت دانش

        تلفن  7643739-0511            داخلي 2506

        ايميل:rd@nigc-khrz.ir


1389/11/19 سه‌شنبه
..