اوقات شرعي

True

نظرسنجی

محيط زيست
مناسبتهاي محيط زيست در تقويم 
مناسبت هاي محيط زيست در تقويم سال 1389:

1 فروردين: روز جهاني آب
3 فروردين: روز جهاني هواشناسي
13 فروردين: روز جهاني انس با طبيعت
2 ارديبهشت: روز جهاني زمين پاك
1 خرداد: روز جهاني تنوع زيستي
15 خرداد: روز جهاني محيط زيست
27 خرداد: روز جهاني مبارزه با بيابان زدايي
25 شهريور: روز جهاني حفاظت از لايه ازن
28 شهريور: روز جهاني پاکسازي كوهستان
16 مهر: روز جهاني كودك و محيط زيست
18 مهر: روز جهاني كاهش بلاياي طبيعي
20 آذر : روز جهاني کوهستان
29 دي: روز جهاني هواي پاك
13 بهمن: روز جهاني تالابها
15 اسفند: روز جهاني درختان و درختکاري
ميلاد امام رضا (ع) : روز محيط بان

1389/7/28 چهارشنبه
..
قوانين و استانداردهاي محيط زيست 
عمده قوانين و استانداردهاي سازمان محيط زيست قابل استناد در شركت گاز خراسان رضوي

1389/7/28 چهارشنبه
..
آلودگي هوا 
آلودگي هوا:وقتي سخن از آلودگي هوا به ميان مي آيد منظور ورود موادي غير از عناصر تشكيل دهنده هواي طبيعي مي باشد. اين مواد عمدتاً شامل  NO2 , SO2 , CO2 ، گرد و غبار، هيدروكربنها، اكسيدهاي فلزات سنگين و اكسيدانتها نظير O3 مي باشند.
1389/7/28 چهارشنبه
 
..
MSDS 
 MSDS

 MSDS ماده بودار كننده( Odorant) :

..\..\health & saftey\MSDS\mercaptan\mercaptan.doc


1389/7/28 چهارشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 2530