اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

           
          
          

نظرسنجی

ارتباط باما
ارتباط با روساي واحدهاي ستادي 

امور حقوقي  Law@nigc-khrz.ir 
 برنامه ريزي   Pro@nigc-khrz.ir
 امور قراردادها   Con@nigc-khrz.ir
 منابع انساني     Hur@nigc-khrz.ir
 امور كالا   Mat@nigc-khrz.ir
 بهره برداري گاز مشهد    Expm@nigc-khrz.ir
 واحد خدمات كامپيوتر   Computer@nigc-khrz.ir
 امور پژوهش   Rd@nigc-khrz.ir
 آموزش  Training@nigc-khrz.ir 
 اندازه گيري  Meas@nigc-khrz.ir
 واحد Hse@nigc-khrz.ir  HSE  
 بازرسي فني  ITS@nigc-khrz.ir

طرح گازرساني به جنوب   Proj-s@nigc-khrz.ir

1393/6/29 شنبه
..
ارتباط با مدير عامل و اعضاي هيات مديره 
 مدير عامل شركت گاز   Gm@nigc-khrz.ir
  معاونت بهره برداري   Exp@nigc-khrz.ir
 معاونت مالي و پشتيباني  Log@nigc-khrz.ir
  معاونت مهندسي و اجراي طرحها   Eng@nigc-khrz.ir 

1393/6/29 شنبه
..
ارتباط با روابط عمومی 

آدرس دفتر مرکزی : مشهد مقدس ــ تقاطع بلوار خیام و ارشاد ــ شرکت گاز استان خراسان رضوی 

صندق پستی : 363 -91735

تلفن : 37070-051

نمابر : 37650741-051

تلفن مستقیم روابط عمومی : 37617204-051

تلفن رسیدگی به شکایات : 37074-051

نمابر روابط عمومی : 37648014-051

ایمیل : info@nigc-khrz.ir
1393/6/29 شنبه
..
ارتباط با روساي ادات گاز نواحي شهرستانها 
 تربت حيدريه   Torbat-heidarieh@nigc-khrz.ir
 
 چناران   Chenaran@nigc-khrz.ir
 
 سبزوار   Sabzevar@nigc-khrz.ir
 
 نيشابور   Neishabour@nigc-khrz.ir
 
 سرخس   Sarakhs@nigc-khrz.ir
 
 فرهاد گرد   Farhadgerd@nigc-khrz.ir
 
 كاريز   Kariz@nigc-khrz.ir
 
 رباط سنگ   Robatsang@nigc-khrz.ir
 
 قدمگاه   Ghadamgah@nigc-khrz.ir
 
 درود   Darood@nigc-khrz.ir
 
 رشتخوار   Roshtkhar@nigc-khrz.ir
 
 خرو   Kharv@nigc-khrz.ir
 
 شهر فيروزه   Shahr-Firouzeh@nigc-khrz.ir
 
 تايباد   Taybad@nigc-khrz.ir
 
 قلندر آباد   Ghalandarabad@nigc-khrz.ir
 
 فيض آباد    Fayzabad@nigc-khrz.ir
 
 بايگ   Bayg@nigc-khrz.ir
 
 نصر آباد    Nasrabad@nigc-khrz.ir
 
 چاپشلو    Chapeshloo@nigc-khrz.ir
 
 نوخندان    Nokhandan@nigc-khrz.ir
 
 خليل آباد    Khaliabad@nigc-khrz.ir
 
 بردسكن    Bardaskan@nigc-khrz.ir
 
 شانديز    Shandiz@nigc-khrz.ir
 
 كاشمر   Kashmar@nigc-khrz.ir
 
 طرقبه   Torghabeh@nigc-khrz.ir
 
 لطف آباد   Lotfabad@nigc-khrz.ir
 
 درگز  Dargaz@nigc-khrz.ir
 
 تربت جام  Torbat-jam@nigc-khrz.ir
 
 قوچان  Ghouchan@nigc-khrz.ir
 
 فريمان   Fariman@nigc-khrz.ir
 

1389/7/20 سه‌شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 13406