اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

           
          
          

نظرسنجی

ارتباط باما
قدرانی فرماندار فیروزه از ارتقای ضریب نفوذ گاز در مناطق محروم 
فرماندار فیروزه با اشاره به توسعه قابل ملاحظه شبکه های گازرسانی روستایی طی چند سال اخیر گفت: ضریب نفوذ گاز طبیعی در مناطق محروم این شهرستان از 18 درصد در سه سال گذشته به 85 درصد ارتقا یافته است.
1396/10/18 دوشنبه
 
..
ارتباط با روساي واحدهاي ستادي 

امور حقوقي  Law@nigc-khrz.ir 
 برنامه ريزي   Pro@nigc-khrz.ir
 امور قراردادها   Con@nigc-khrz.ir
 منابع انساني     Hur@nigc-khrz.ir
 امور كالا   Mat@nigc-khrz.ir
 بهره برداري گاز مشهد    Expm@nigc-khrz.ir
 واحد خدمات كامپيوتر   Computer@nigc-khrz.ir
 امور پژوهش   Rd@nigc-khrz.ir
 آموزش  Training@nigc-khrz.ir 
 اندازه گيري  Meas@nigc-khrz.ir
 واحد Hse@nigc-khrz.ir  HSE  
 بازرسي فني  ITS@nigc-khrz.ir

طرح گازرساني به جنوب   Proj-s@nigc-khrz.ir

1393/6/29 شنبه
..
ارتباط با مدير عامل و اعضاي هيات مديره 
 مدير عامل شركت گاز   Gm@nigc-khrz.ir
  معاونت بهره برداري   Exp@nigc-khrz.ir
 معاونت مالي و پشتيباني  Log@nigc-khrz.ir
  معاونت مهندسي و اجراي طرحها   Eng@nigc-khrz.ir 

1393/6/29 شنبه
..
ارتباط با روابط عمومی 

آدرس دفتر مرکزی : مشهد مقدس ــ تقاطع بلوار خیام و ارشاد ــ شرکت گاز استان خراسان رضوی 

صندق پستی : 363 -91735

تلفن : 37070-051

نمابر : 37650741-051

تلفن مستقیم روابط عمومی : 37617204-051

تلفن رسیدگی به شکایات : 37074-051

نمابر روابط عمومی : 37648014-051

ایمیل : info@nigc-khrz.ir
1393/6/29 شنبه
..
ارتباط با روساي ادات گاز نواحي شهرستانها 
 تربت حيدريه   Torbat-heidarieh@nigc-khrz.ir
 
 چناران   Chenaran@nigc-khrz.ir
 
 سبزوار   Sabzevar@nigc-khrz.ir
 
 نيشابور   Neishabour@nigc-khrz.ir
 
 سرخس   Sarakhs@nigc-khrz.ir
 
 فرهاد گرد   Farhadgerd@nigc-khrz.ir
 
 كاريز   Kariz@nigc-khrz.ir
 
 رباط سنگ   Robatsang@nigc-khrz.ir
 
 قدمگاه   Ghadamgah@nigc-khrz.ir
 
 درود   Darood@nigc-khrz.ir
 
 رشتخوار   Roshtkhar@nigc-khrz.ir
 
 خرو   Kharv@nigc-khrz.ir
 
 شهر فيروزه   Shahr-Firouzeh@nigc-khrz.ir
 
 تايباد   Taybad@nigc-khrz.ir
 
 قلندر آباد   Ghalandarabad@nigc-khrz.ir
 
 فيض آباد    Fayzabad@nigc-khrz.ir
 
 بايگ   Bayg@nigc-khrz.ir
 
 نصر آباد    Nasrabad@nigc-khrz.ir
 
 چاپشلو    Chapeshloo@nigc-khrz.ir
 
 نوخندان    Nokhandan@nigc-khrz.ir
 
 خليل آباد    Khaliabad@nigc-khrz.ir
 
 بردسكن    Bardaskan@nigc-khrz.ir
 
 شانديز    Shandiz@nigc-khrz.ir
 
 كاشمر   Kashmar@nigc-khrz.ir
 
 طرقبه   Torghabeh@nigc-khrz.ir
 
 لطف آباد   Lotfabad@nigc-khrz.ir
 
 درگز  Dargaz@nigc-khrz.ir
 
 تربت جام  Torbat-jam@nigc-khrz.ir
 
 قوچان  Ghouchan@nigc-khrz.ir
 
 فريمان   Fariman@nigc-khrz.ir
 

1389/7/20 سه‌شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 15991