اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

آگهي هاي قطع گاز
قطع گاز منطقه چهارراه ابوطالب، یاس، هدایت 
با توجه به ضرورت اصلاح شبکه گاز، جریان گاز طبیعی از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 29/ 07/ 94 به مدت 14 ساعت در محدوده های ذیل قطع خواهد بود. • از ابوطالب 15 تا چهارراغه ابوطالب با عبدالمطلب سمت چپ کلیه ابوطالب های (15-17-19-21- 23 تا بیست متری حجت و ابوطالب - 25- 27- 29- 31- 33- تا چهارراه عبدالمطلب و عبدالمطلب 30) حاشیه و کلیه میلانهای بن بست و اصلی تا انتها • از چهارراه عبدالمطلب تا عبدالمطلب 30 حاشیه سمت راست و کلیه میلانها و بن بست ها تا انتها • از چهارراه عبدالمطلب تا عبدالمطلب 30 حاشیه سمت راست و کلیه میلانها و بن بست ها تا انتها • بلوار عبدالمطلب بیست متری یاس سمت راست تا انتها بیست متری یاس و بلوار هدایت و تا میلان شش متری شهید غفوری میلانهای ( یاس 1- 3- 5- 7- 9- 11- 13- 15- 17- 19 - تا بلوار هدایت) و حاشیه بلوار هدایت از بیست متری یاس تا هدایت 14 کلیه میلانهای بن بست و اصلی • شش متر شهید غفوری لاله 1- 3- 5 تا چهارراه اول و انتها بن بست میلانها و همچنین کلیه لالهای زوج تا هدایت 14 لذا از مشترکین محترم خواهشمند است تمهیدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمایند.
1394/6/24 سه‌شنبه
 
..
قطع گاز در منطقه وکیل آباد، لاله، ارشاد و کوثر شمالی 

با توجه به تعمیرات شبکه گاز، جریان گاز طبیعی از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 07/ 05/ 94 به مدت 8 ساعت در محدوده های ذیل قطع خواهد بود.

 • خیابانهای کوثر شمالی 1 و 3 و 5 تا انتها و کوچه های فرعی
 • خیابانهای زوج و فرد ارشاد 1 الی 6 تا انتها و کوچه های فرعی
 • خیابانهای وکیل آباد 6 و 8 تا انتها و کوچه های فرعی
 • خیابانهای وکیل آباد 4 و 6 تاانتها و کوچه های فرعی 

لذا از مشترکین محترم خواهشمند است تمهیدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمایند.


1394/5/5 دوشنبه
..
قطع گاز بلوار امامیه، راستی، ادیب و حسابی 

با توجه به ضرورت تعمیرات شبکه گاز، جریان گاز طبیعی از ساعت 8 صبح روزسه شنبه مورخ 06/ 05/ 94 به مدت 12 ساعت در محدوده های ذیل قطع خواهد بود.

 • بلوار امامیه، خیابان های فرد از امامیه 43 الی 67
 • خیاان راستی، راستی 2 الی 18
 • خیابان ادیب 29 و 31 و 33 
 • خیابان حسابی شمالی 49 

لذا از مشترکین محترم خواهشمند است تمهیدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمایند.


1394/5/5 دوشنبه
..
اطلاعيه قطع گاز جايگاه هاي CNG 

بدينوسيله به اطلاع مشتركين محترم گاز طبيعي در شهرستان مشهد مي رساند: به دليل پاره اي تعميرات بر روي شبكه، جريان گاز طبيعي از ساعت 17روز شنبه مورخ  16/ 03/ 94 به مدت 30 ساعت در جايگاه هاي CNG: تعاوني اعتبار زندانهاي خراسان رضوي، زورمند، رحمانيه، محمديه(1و2)، شريعتي و ميثاق 32 قطع خواهد بود.


1394/3/12 سه‌شنبه
..
قطع گاز بلوار ابوطالب و ايثارگران 

با توجه به ضرورت اجراي توسعه شبكه گاز، جريان گاز طبيعي از ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 18/ 03/ 94 به مدت 14 ساعت در محدوده هاي ذيل قطع خواهد بود.

 • بلوار ابوطالب از ابوطالب59 – حاشيه سمت راست وكوچه هاي بن بست تا  صد متري
 • بلوار ابوطالب-از ابتدا صد متري بطرف  چراغچي32 ووميلان چراغچي 30 و28 حاشيه وكل ميلان تا حاشيه ايثاركران
 • بلوار ايثارگران-از ابتداي ايثارگران25 تا بلوار شهيد چراغچي(صد متري) كليه كوچه هاي بن بست چپ وراست ايثاركران 25 وهمچنين حاشيه ميلان و تمام كوچه هاي سمت راست8/25 و6/25 و4/25 و2/ 25
 • بلوار ايثاركران ميلانهاي - (ايثارگران 8/29 و/6/29 و5/29 و4/29 و3/29 و2/29 )
 • بلوار ايثارگران- ايثارگران 27 تمام كوچه هاي سمت راست وچپ

 

لذا از مشتركين محترم خواهشمند است تمهيدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمايند.


1394/3/12 سه‌شنبه
..
قطع گاز محور سرخس- مشهد 

به دليل تعميرات اساسي در خط لوله اصلي سرخس – مشهد، جريان گاز طبيعي از ساعت 7 صبح روز دو شنبه مورخ 18/ 03/ 94 به مدت سه روز در محدوده هاي ذيل قطع خواهد بود.

 • روستاهاي ميامي، اردولوك، عظيم آباد، قازقان، چلقي، كنه بيست، مهر اباد، شرشر، خيرآباد، قاسم آباد، قياس آبادعليا، سنگبر، فيض آباد، دستگردان
 • شهرك صنعتي چرمشهر

لذا از مشتركين محترم خواهشمند است تمهيدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمايند.


1394/3/10 يكشنبه
..
قطع گاز بزرگراه شهيد بابانظر 

به دليل تعميرات شبكه گاز، جريان گاز طبيعي از ساعت 8 صبح روز يك شنبه مورخ 10/ 03/ 94 به مدت 14 ساعت در محدوده هاي ذيل قطع خواهد بود.

 • سمت راست بزرگراه شهيد بابانظر- حد فاصل پارك نصرت تا (75 متري) بلوار ميامي شامل: محل مهرآباد خيابان عبادت 1 الي 31- ابوذر 1 الي 17 ، مهر آباد- مهر 1 الي 20 و موحد 1 الي 8 خيابان مهراب- موسي ابن جعفر 1 الي 12 خيابان طالقاني- محله ابراهيم آباد

لذا از مشتركين محترم خواهشمند است تمهيدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمايند.


1394/3/10 يكشنبه
..
قطع گاز بلوار توس 

به دليل اصلاح شبكه گاز، جريان گاز طبيعي از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 12/ 03/ 94 به مدت 14 ساعت در محدوده هاي ذيل قطع خواهد بود.

 • بلوار توس- توس 75 (خ ش فرمانبر)- حاشيه سمت چپ ا خ ش فرمانبر 8 تا انتها و خ ش فرمانبر 8و 10و 12و 14و 16

 • توس 77 (خ ش دولت آبادي)- حاشيه سمت راست از خ ش دولت آبادي 7 تا انتها و خ ش دولت آبادي 7و 9و 11و 13و 15و 17و 19و 21

 • توس 77  (خ ش دولت آبادي)- حاشيه سمت چپ از ابتدا تا انتها و خ ش دولت آبادي 2و 4و 6و 8و 10و 12و 13و 14و 16و 18و 20و 22

 • توس 79 (خ ش عبدي)- حاشيه سمت راست از ابتدا تا انتها و خ ش عبدي 1و 3و 5و 7و 9و 11و 13و 15و 17و 19و 21

 • بلوار توس از تقاطع توس 77 تا تقاطع توس 79- حاشيه سمت راست

 • توس 69- از تقاطع توس 75  تا تقاطع توس 76- حاشيه سمت راست و سمت چپ

لذا از مشتركين محترم خواهشمند است تمهيدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمايند.


1394/3/9 شنبه
..
قطع گاز دانشجو- صدف- كاظميان 

به دليل تعميرات شبكه گاز، جريان گاز طبيعي از ساعت 7 صبح روز دو شنبه مورخ 11/ 03/ 94 به مدت 16 ساعت در محدوده هاي ذيل قطع خواهد بود.

 • خيابانهاي زوج دانشجو از 14 الي 34 و كوچه هاي فرعي حدفاصل بلوار دانشجو تا قائم مقام فراهاني
 • خيابانهاي فرد صدف از 17 الي 33 و كوچه هاي فرعي حدفاصل بلوار صدف تاجنب ساختمان زندان
 • استخر شهيد كاظميان (مشترك عمده)

لذا از مشتركين محترم خواهشمند است تمهيدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمايند.


1394/3/5 سه‌شنبه
..
قطع گاز الهيه - محدوده اميريه 

به دليل تعميرات شبكه گاز، جريان گاز طبيعي از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 06/ 03/ 94 به مدت 14 ساعت در محدوده هاي ذيل قطع خواهد بود.

 • الهيه- حدفاصل بلوار اميريه تا بلوار الهيه، از بلوار صادقيه تا بلوار مهديه

لذا از مشتركين محترم خواهشمند است تمهيدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمايند.


1394/3/4 دوشنبه
..
قطع گاز منطقه 4 و 6 

به دليل تعميرات شبكه گاز، جريان گاز طبيعي از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 05/ 03/ 94 به مدت 14 ساعت در محدوده هاي ذيل قطع خواهد بود.

 • بلوار جانباز- از تقاطع ساجدي تا بزرگراه آزاده- حاشيه سمت راست
 • خيابان فرامرز عباسي 39/ 41/ 43/ 45/ 47/ 49/ 51/ 53/ 55/ 57 حاشيه و تمامي كوچه هاي راست و چپ
 • خيابان فرامرز عباسي 46/ 48/ 50/ 52/ 54/ 56/ 58/ 60/ 62 حاشيه و تمامي كوچه هاي راست و چپ
 • بزرگراه آزادي از تقاطع جانباز تا ميدان قائم- حاشيه سمت راست
 • بزرگراه شهيد چراعچي (صدمتري)- از ميدان قائم تا ميدان شهيد فهميده- حاشيه سمت راست
 • بزرگراه شهيد چراغچي- خيابان هاي فتح- نصر- فجر- ظفر حاشيه سمت راست و چپ و تمامي كوچه هاي راست و چپ تا انتها
 • خيابان بهاران- حاشيه سمت راست و سمت چپ تا انتها و تمامي كوچه هاي سمت راست و سمت چپ تا انتها
 • خيابان بهاران- خيابان فخر از ابتدا تا انتها- حاشيه سمت راست و سمت چپ تا انتها
 • فخر 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 9/ 11/ 13/ 15 از ابتدا تا انتها
 • بلوار ساجدي از تقاطع خيابان فخر (ساجدي 3) تا تقاطع جانباز – حاشيه سمت راست

لذا از مشتركين محترم خواهشمند است تمهيدات لازم را در خصوص قطع گاز اتخاذ نمايند.

 


1394/3/4 دوشنبه
..
قطع گاز 

 جريان گاز مشتركين در محدوده هاي ذيل از ساعت 07:30 مورخ 23/01/91 به مدت 12 ساعت قطع خواهد بود . لذا مقتضي است مشتركين محترم ساكن در اين محدوده ها پيش بيني لازم را براي مدت مذكور به عمل اورند

آدرس محدوده هاي قطع گاز عبارتند از:

حاشيه شمالي خيابان شهيد اندرزگو  حدفاصل ميدان بيت المقدس تا چهارراه خسروي و كوچه هاي منشعب .
حاشيه جنوبي خيابان شهيد اندرزگو حدفاصل بازارسرشور  تا 4 راه خسروي و خيابان سرشور تا تقاطع كوچه چهنو.
ضلع شرقي خيابان آزادي حدفاصل كوچه مخابرات تا بازار مركزي.


1391/1/22 سه‌شنبه
..
طبرسي 

جريان گاز مشتركين در محدوده هاي ذيل از ساعت 08:00 مورخ 24/12/90 به مدت 12 ساعت قطع خواهد بود . لذا مقتضي است مشتركين محترم ساكن در اين محدوده ها پيش بيني لازم را براي مدت مذكور به عمل اورند

آدرس محدوده هاي قطع گاز عبارتند از:

بلوار طبرسي شمالي-محدوده طبرسي28 الي46 تا انتهاي كال ديش ديش وميلانهاي منشعب ان ، قطع گاز مربوط است به طبرسي 38


1390/12/8 دوشنبه
..
خيابان سرافراز 9 ,11 ,13 

جريان گاز مشتركين در محدوده هاي ذيل از ساعت 09:00 مورخ 26/10/90 به مدت 8 ساعت قطع خواهد بود . لذا مقتضي است مشتركين محترم ساكن در اين محدوده ها پيش بيني لازم را براي مدت مذكور به عمل اورند

آدرس محدوده هاي قطع گاز عبارتند از:

1- خيابان سرافراز 9 خيابان پاسگاه ( رهايي غربي 1و3 )
2- خيابان سرافراز 11 تا چهارراه اول و خيابان اول راست
3- خيابان سرافراز 13 چهارراه اول ( حدفاصل سرافراز 11 و 13 سمت راست )


1390/10/25 يكشنبه
..
قطع و وصل جريان گاز -سياسك 

جريان گاز مشتركين در محدوده هاي ذيل از ساعت 09:00 مورخ 18/10/90 به مدت 8 ساعت قطع خواهد بود . لذا مقتضي است مشتركين محترم ساكن در اين محدوده ها پيش بيني لازم را براي مدت مذكور به عمل اورند

آدرس محدوده هاي قطع گاز عبارتند از:

جاده سيمان - روستاي سياسك - سه راهي قصر به طرف روستاي قصر- كوچه مسجد ولي عصر


1390/10/17 شنبه
..
قطع و وصل جريان گاز - بانك صادرات ميدان جانباز 

جريان گاز مشتركين در محدوده هاي ذيل از ساعت 08:00 مورخ 18/10/90 به مدت 8 ساعت قطع خواهد بود . لذا مقتضي است مشتركين محترم ساكن در اين محدوده ها پيش بيني لازم را براي مدت مذكور به عمل اورند

آدرس محدوده هاي قطع گاز عبارتند از:

1- حاشيه بلوار فردوسي حدفاصل ميدان جانباز و ميدان فردوسي سمت راست   ( منطقه 4 )
2- حاشیه بولوارفردوسی سمت چپ ازتقاطع خیام تامیدان فردوسی (مقابل آپارتمانهای مرتفع) و ساختمان جهادکشاورزی  ( منطقه 2 )


1390/10/17 شنبه
..
قطع و وصل جريان گاز - برزش آباد 

جريان گاز مشتركين در محدوده هاي ذيل از ساعت 09:00 مورخ 17/10/90 به مدت 12 ساعت قطع خواهد بود . لذا مقتضي است مشتركين محترم ساكن در اين محدوده ها پيش بيني لازم را براي مدت مذكور به عمل اورند

آدرس محدوده هاي قطع گاز عبارتند از:

جاده ابلق-روستاهاي برزش آباد وبرج آباد
ضمنا وصل گرم در پنج نقطه ميباشد


1390/10/17 شنبه
..
قطع جريان گاز منطقه كوچه سجاديه 

جريان گاز تعداد 225مشترك در محدوده هاي ذيل از ساعت 08:00 مورخ 90/08/28 به مدت 6ساعت قطع خواهد بود . لذا مقتضي است مشتركين محترم ساكن در اين محدوده ها پيش بيني لازم را براي مدت مذكور به عمل اورند

آدرس محدوده هاي قطع گاز عبارتند از:

ضلع غربي خيابان امام خميني از ايستگاه سراب تا ميدان شهدا - از امام خميني 1 تا 9 و كوچه سجادي و ضلع جنوبي خيابان سعدي از سعدي 2 تا 16
قطع گاز اضظراري و بدليل فرونشست زمين اطراف حوضچه شير در پي بارندگي هاي اخير در مسير پرترافيك مي باشد.


1390/8/28 شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 15738