اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

آگهي هاي مناقصه و مزايده
مناقصه نصب نرده محافظ TBS (توس 81) 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه نصب نرده محافظ TBS؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/31به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/28 چهارشنبه
 
..
مناقصه اجرای سنگ پلاک نما ورودی اداره گاز طرقبه 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه اجرای سنک پلاک نما ورودی اداره گاز طرقبه؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 31/01/1398 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072142 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/27 سه‌شنبه
 
..
مناقصه اجرای سقف کاذب قسمتی از ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه اجرای سقف کاذب در قسمتی از ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد را (به آدرس در بلوار ادیب جنوبی حاشیه میدان مادر)؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/31 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/27 سه‌شنبه
 
..
مناقصه تعمیرات حراست یارد منطقه 1 شهر مشهد 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه تعمیرات ساختمان حراست یارد منطقه 1 شهر مشهد را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/27 به ساختمان مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه ویا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/26 دوشنبه
 
..
مناقصه رنگ آمیزی اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه رنگ آمیزی ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد را (به آدرس در بلوار ادیب جنوبی حاشیه میدان مادر)؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 28/01/1398 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 107 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072142 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خدمات امداد، وصول مطالبات ، گازبانی ،خدمات عمومی ، تعویض کنتور و رفع نشتی ناحیه گازرسانی خواف 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات امداد، وصول مطالبات ، گازبانی ،خدمات عمومی ، تعویض کنتور و رفع نشتی ناحیه گازرسانی خواف 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 24/01/98 لغایت آخر وقت اداری 02/02/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 16/02/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ
1398/1/26 دوشنبه
 
..
احداث ساختمان پست امداد و ایستگاه تقلیل فشار شماره 2 ثامن  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : احداث ساختمان پست امداد و ایستگاه تقلیل فشار شماره 2 ثامن (پست امداد با زیربنای شامل 87 مترمربع زیرزمین، 100مترمربع همکف و 100مترمربع طبقه اول جمعا به مساحت تقریبی 287مترمربع و ایستگاه تقلیل فشار شماره 2 ثامن به مساحت تقریبی 86مترمربع درمدت 6 ماه تقویمی) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 24/01/98 لغایت آخر وقت اداری 02/02/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 16/02/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خرا
1398/1/26 دوشنبه
 
..
احداث خط تغذیه رینگ جنوبی شهر مشهد – فازاول ( اجرای حدود 21 کیلومتر شبکه تغذیه در مدت 540 روز تقویمی با سه اکیپ کاری کامل مستقل) 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : احداث خط تغذیه رینگ جنوبی شهر مشهد – فازاول ( اجرای حدود 21 کیلومتر شبکه تغذیه در مدت 540 روز تقویمی با سه اکیپ کاری کامل مستقل) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه 3 در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 22/ 01/98 لغایت آخر وقت اداری 31/ 01/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 14/02/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی 8- نوع و مبلغ تضم
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خرید 50000 عدد رگولاتور 10 مترمکعبی 
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید 50000 عدد رگولاتور 10 مترمکعبی 3- مدت قرارداد: 100 روز تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/3.100.000.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 24/01/98 الی 28/01/98 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- از فروشندگان ثبت شده در سامانه تدارکاتی کالای وزارت نفت (EP) دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه نمایند. ضمنا داشتن و ارائه گواهینامه تأیید ثبت در سامانه مذکور الزامی می باشد. 8- آخرین مهلت بازگرداندن
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خرید رگولاتورهای 25-40-65-100-160 مترمکعب در ساعت 
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید رگولاتورهای 25-40-65-100-160 مترمکعب در ساعت 3- مدت قرارداد: 100 روز تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.935.000.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 24/01/98 الی 28/01/98 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- از فروشندگان ثبت شده در سامانه تدارکاتی کالای وزارت نفت (EP) دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه نمایند. ضمنا داشتن و ارائه گواهینامه تأیید ثبت در سامانه مذکور الزامی می باشد. 8- آخرین م
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خرید کنتورهای دیافراگمی 65 و100 مترمکعب بر ساعت با کجک و مهره و برچسب گارانتی 
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید کنتورهای دیافراگمی 65 و100 مترمکعب بر ساعت با کجک و مهره و برچسب گارانتی 3- مدت قرارداد: 100 روز تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/990.000.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 24/01/98 الی 28/01/98 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- از فروشندگان ثبت شده در سامانه تدارکاتی کالای وزارت نفت (EP) دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه نمایند. ضمنا داشتن و ارائه گواهینامه تأیید ثبت در سامانه مذکور
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خرید کنتورهای دیافراگمی 16-25-40 مترمکعب بر ساعت با کجک و مهره  
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید کنتورهای دیافراگمی 16-25-40 مترمکعب بر ساعت با کجک و مهره 3- مدت قرارداد: 100 روز تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.710.000.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 24/01/98 الی 28/01/98 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- از فروشندگان ثبت شده در سامانه تدارکاتی کالای وزارت نفت (EP) دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه نمایند. ضمنا داشتن و ارائه گواهینامه تأیید ثبت در سامانه مذکور الزامی می باش
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی ، وصول مطالبات وخدمات عمومی وتعویض کنتور و... در سطح ناحیه گازرسانی قوچان 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی ، وصول مطالبات وخدمات عمومی وتعویض کنتور و... در سطح ناحیه گازرسانی قوچان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 19/ 01/98 لغایت آخر وقت اداری 27/ 01/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 10/02/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 1234
1398/1/26 دوشنبه
 
..
گازرسانی به روستاهای محور بشارت و تیرگان  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به روستاهای محور بشارت و تیرگان ( شامل احداث ساختمان،تهیه، نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه TBS و اجرای شبکه تغذیه وتوزیع فولادی به طول تقریبی 8400 متر ، شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی 187500 و 1200 مورد انشعاب پلی اتیلن به مدت 390 روزتقویمی با 3 اکیپ پلی اتیلن و یک اکیپ فولادی مستقل ) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن حداقل رتبه 3 در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 19/01/98 لغایت آخر وقت اداری27/01/98 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 10/02/98 7- محل دریافت و تحویل کاربرگه
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خرید 8616 متر لوله فولادی درزدار دوازده متریAPI STD.5LX GRADE X 42 I به قطر 20 اینچ و به ضخامت 250/0 اینچ مطابق با استاندارد IGS-M-PL-001-2(1) 
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید 8616 متر لوله فولادی درزدار دوازده متریAPI STD.5LX GRADE X 42 I به قطر 20 اینچ و به ضخامت 250/0 اینچ مطابق با استاندارد IGS-M-PL-001-2(1) 3- مدت قرارداد: چهار ماه تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.275.168.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 17/01/98 الی 20/01/98 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- از فروشندگان ثبت شده در سامانه تدارکاتی کالای وزارت نفت (EP) دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خرید 5004 متر لوله فولادی درزدار دوازده متریAPI STD.5LX GRADE X 42 I به قطر 24 اینچ و به ضخامت 312/0 اینچ مطابق با استاندارد IGS-M-PL-001-2(1) 
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید 5004 متر لوله فولادی درزدار دوازده متریAPI STD.5LX GRADE X 42 I به قطر 24 اینچ و به ضخامت 312/0 اینچ مطابق با استاندارد IGS-M-PL-001-2(1) 3- مدت قرارداد: سه ماه تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/2.341.872.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 17/01/98 الی 20/01/98 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- از فروشندگان ثبت شده در سامانه تدارکاتی کالای وزارت نفت (EP) دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه ن
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خرید 7300 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری 12 اینچ – به ضخامت 250/0 اینچ 
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خرید 7300 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری 12 اینچ – به ضخامت 250/0 اینچ 3- مدت قرارداد: سه ماه تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.430.800.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 17/01/98 الی 21/01/98 ضمن واریز مبلغ -/ 140.000ریال به حساب شماره 020170000002174531601004 بانک ملی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – کمربندی صد متری – میدان شهید فهمیده – مسیر کنارگذر آسایشگاه شهید فیاض بخش – امور تدارکات و عملیات کالا- اتاق 204. 7- از فروشندگان ثبت شده در سامانه تدارکاتی کالای وزارت نفت (EP) دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق مراجعه نمایند. ضمنا داشتن و ارائه گواهینامه تأیید ثبت در سامان
1398/1/26 دوشنبه
 
..
خدمات مشترکین ،متقاضیان، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز منطقه 8 گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات مشترکین ،متقاضیان، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز منطقه 8 گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن تاییدیه صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: 12 ماه تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/ 575.200.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ30/ 11/97 الی 05/12/97 ضمن واریز مبلغ -/ 300.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند
1397/12/1 چهارشنبه
 
..
12345678910...>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 199159