اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

ساختار
معرفي نظام پيشنهادها 

معرفي نظام پيشنهادهاي شركت گاز خراسان رضوي

از سال 1379 به استناد مصوبه شماره 430/13 ط شوراي عالي اداري كشور كليه وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ملزم به استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها گرديدند. پس از آن بود كه شور برگزاري دوره‌هاي آموزشي، برپايي همايش‌ها و سمينارها با رويكرد فراهم نمودن و تقويت بسترهاي رشد اين مولود جديد ، به مدد پياده‌سازي و نگهداشت هر چه با شكوه‌تر آن آمد.

يكي از اهداف اصلی استقرار نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی اهمیت دادن و نهادینه کردن کرامت انسانی و تغییر نظام مدیریتی آمرانه و دستوری و سنتی اداری در تصمیم‌گیری سازمانی به نظام مدیریت مشارکتی و احترام به نظرات کارکنان با استفاده از خردجمعی در تصمیم‌گیری‌هاي اداری است. از جمله اهداف مهم ديگر از تشکیل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را مي‌توان ارتقاء کمی و کیفی خدمات سازمان و نهایتا ارتقاء بهره‌وری در بخش‌هاي عملياتي و پشتيباني عنوان كرد.

نظام پيشنهادها در شركت گاز استان خراسان رضوي درسال 1381 مستقر گرديد و در چند سال نخست به توفيقات قابل توجهي دست يافت . از سال 1387 اين نظام مجددا با تدوين اهداف كمي و كيفي و تلاش جهت تحقق آنها، تقويت بسترهاي اطلاع‌رساني ، برگزاري سمينارها و دوره‌هاي آموزشي ، برپايي همايش‌هاي تقدير از برترين‌ها ، اهتمام در جلب اعتماد همكاران ، بهره‌مندي از سامانه طراحي شده توسط خود شركت ، در كنار حمايت‌هاي بسيار خوب مديران ارشد خود روند رو به‌ رشدي داشته است به نحوي كه تعداد پيشنهادهاي دريافتي از سال 87 تا پايان سال 91 به‌ترتيب 165 ، 235، 1122، 1550 و در سال 1391 به 1567 پيشنهاد رسيده است . اين روند در سال 92 شتاب بيشتري گرفته است آنگونه كه 1000 امين پيشنهاد نظام پيشنهادهاي اين شركت در تاريخ 12/05/92 دريافت گرديده است .

از جمله موفقيت‌ها و افتخارات كسب شده در سال‌هاي اخير نظام پيشنهادهاي اين شركت كسب گواهينامه تعهد به تعالي سيستم  پيشنهادها براي عمكلرد سال 89 ، تقدير نامه 4 ستاره تعهد به تعالي سيستم پيشنهادها براي عملكرد سال 90 ، كسب امتياز كامل بخش مربوط به نظام پيشنهادها در ارزيابي سال 90 و 91 دستگاه‌ها توسط استانداري خراسان رضوي ، مشاركت در ارزيابي نظام پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران و جايزه ملي نظام پيشنهادها است .


1392/5/26 شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 3725