اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

تشكيلات
تشکیلات و نمودار سازمانی 

 

ارکان شرکت شامل مجمع عمومی .، هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی می باشد .

تبصره : نمایندگی صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی با هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران می باشد .

 

تشکیلات
سمت نام و نام خانوادگی وضعیت
رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا صدیقی عضو اصلی
نائب رئیس و مدیرعامل آقای سیدحمید فانی یزدی عضو اصلی
مدیر بهره برداری آقای حسن افتخاری عضو اصلی
مدیر مالی آقای سید احمد یعقوبی عضو اصلی
مدیر مهندسی و اجرای طرحها عضو اصلی
کارشناس ارشد بهسازی سیستم های اندازه گیری مدیریت گازرسانی آقای سیدجواد حقیقت حسینی عضو علی البدل
رئیس برنامه ریزی آقای مهدی غلامی سجادیه عضو علی البدل
رییس دفتر و دبیرخانه هیات مدیره آقای سعید فاضل دبیر

 

نمودار سازمانی  این شرکت به صورت ارائه شده ذیل می باشد

 

 


1394/1/19 چهارشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 7771