اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اخبار(جلسه ها و دوره هاي آموزشي)
اخبار(جلسه ها و دوره هاي آموزشي) 

 آغاز فاز دوم مصاحبات با بازنشستگان شركت گاز خراسان رضوي بصورت گروهي و با حضور همكاران در منطقه يك 2/11/1392

 انتشار بیست و هفتمين ویژه نامه آموزشی مدیریت دانش 16/09/1392

 ثبت دفترچه راهنماي شركت گاز كاليفرنياي جنوبي در سامانه مديريت دانش 29/7/1392

 پايان فاز اول مصاحبه دانشي با بازنشستگان شركت گاز خراسان رضوي

 انتشار بیست و ششمین ویژه نامه آموزشی مدیریت دانش 31/06/1392

 انتشار بیست و پنجمین ویژه نامه آموزشی مدیریت دانش ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

 مصاحبه دانشی با حسین امیدبخش و بازدید دفتر مدیریت دانش از ایستگاه CGS امام تقی ۱۳۹۲/۰۵/۰۶

 انتشار بیست و چهارمین ویژه نامه آموزشی مدیریت دانش ۱۳۹۲/۰۴/۰۸

 الگوبرداری از سیستم مدیریت دانش شرکت گاز خراسان رضوی توسط نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و موسسه مطالعات انرژی ۱۳۹۲/۰۴/۰۸

 انتشار بیست و سومین ویژه نامه آموزشی مدیریت دانش ۱۳۹۲/۰۳/۰۴

 درآمدزایی از طریق استخراج دانش نهفته متخصصین داخلی شرکت گاز خراسان رضوی ۱۳۹۲/۰۲/۳


1389/11/27 چهارشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 1973