اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

امور ايثارگران
امور ايثارگران شركت گاز استان خراسان رضوي 

اين واحد از لحاظ سازماني، تحت نظر معاون مالي و پشتيباني در شركت گاز خراسان رضوي مي باشد و وظايف آن بشرح ذيل اعلام مي گردد.

1- خدمت رساني به كاركنان ايثارگري كه در طي هشت سال دفاع مقدس در جنگ تحميلي ايران - عراق بگونه اي ايثار آفريدند.

2- برنامه ريزي . هماهنگي . اتخاذ تصميم و انجام اقدامات مقتضي در خصوص حل و فصل مشكلات آموزشي . اداري . مالي . حقوقي . درماني . خدماتي و رفاهي خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران در حد اختيارات موجود.

3- نظارت و كنترل بمنظور حصول اطمينان از اجراء يكنواخت ضوابط . مقررات و دستورالعملهاي مربوط به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران در كليه واحدهاي تابعه شركت

4- تحقيق . مطالعه در رابطه با بكارگيري بهترين روشها و شيوه ها در برخورد با ايثارگران عزيز با در نظر گرفتن حالات خاص روحي، عاطفي و احساسي موجود در اين عزيزان بمنظور حفظ ارزشهاي والاي ايثار و شهادت در ادارات .

5- برنامه ريزي و تنظيم نحوه استفاده بازماندگان محترم شهدا و مفقودين و ايثارگران از مجتمع محمودآباد.

6- برنامه ريزي و پيش بيني هاي لازم جهت اعزام خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران به سفرهاي زيارتي و سياحتي و فرهنگي داخل و خارج از كشور

7- برنامه ريزي و برگزاري ساليانه مسابقات فرهنگي . ورزشي و پيش بيني هدايا و جوائز مربوطه.

8- اقدام در خصوص هديه سالروز تولد فرزندان شاهد . كمك هزينه تحصيلي . كمك هزينه ازدواج فرزندان شاهد.

اطلاعات مربوط به ايثارگران در اين شركت بشرح ذيل مي باشد.

الف ) شهيدان :گوهر تابناك بر پشتيباني دفاع مقدس اند و از اين رو است كه هر دل آگاه و وجدان پاكي تكريم و سپاس آنان را برخود فرض مي شمرد و هر آرزومند سربلندي پرچم اسلام و هر مؤمن به بشارت هاي قرآن، بر آنان درود مي فرستند (مقام معظم رهبري )

تعداد شهداي شركت گاز استان خراسان رضوي 13 نفر بوده كه مشخصات ، وصيت نامه ها و عكس هاي اين عزيزان بشرح ذيل مي باشد.

ب ) جانبازان :تعداد جانبازان شاغل در شركت گاز خراسان 64 نفربوده كه از اين تعداد 16 نفر از كار افتاده كلي و حالت اشتغال دارند.

ج ) آزادگان:تعداد آزادگان (اسيران) شاغل در شركت گاز خراسان رضوي 5 نفرمي باشند.

د ) رزمندگان :تعداد رزمندگان شاغل غير از جانباز و آزاده در شركت گاز خراسان رضوي 103 نفر مي باشند.

ه ) منسوبين شهداء :تعداد آنان 48 نفر شامل خانواده . برادر و خواهر شهيد مي باشند.

 

  شهيد علي اكبر اسلامي سرمزده

تاريخ شهادت:

27/7/1363

محل شهادت: ميمك

"گزيده اي از وصيت نامه"

      شهيد محمدجواد اباذريان

تاريخ شهادت:

 15/5/1362

محل شهادت: مهران

"گزيده مصاحبه با پدر شهيد"

   شهيد مرتضي افخمي موحدي

   تاريخ شهادت:

24/2/1365

محل شهادت: حاج عمران

"گزيده اي از وصيت نامه"

  شهيد مرتضي لوايي مشهدي

تاريخ شهادت:

8/5/1366

محل شهادت: جزيره مجنون

"گزيده اي از وصيت نامه"

          شهيد حسين ترشيزي 

تاريخ شهادت:

18/1/1366

محل شهادت: شلمچه

"خاطره به نقل از پدرشهيد"

 

        شهيد غلامحسين دروا

تاريخ شهادت:

24/4/1362

محل شهادت: تنگه ابو غريب

"گزيده اي از وصيت نامه"

  شهيد علي اكبر مهاجر و پسران

تاريخ شهادت:

4/10/1365

محل شهادت: شلمچه

"گزيده اي از وصيت نامه"

       شهيد ابراهيم محبوب

   تاريخ شهادت:
       4/10/1365

محل شهادت: شلمچه

"گزيده اي از وصيت نامه"

    شهيد علي اصغرباقري قوژدي

تاريخ شهادت:

25/2/1365

محل شهادت: هفت تپه اهواز

"خاطره به نقل از خانواده شهيد"

        شهيد عباس واحدثاني

تاريخ شهادت:

8/1/1365

محل شهادت: فاو"زندگي نامه به نقل از خانواده شهيد"

    شهيد محمدحسن عين افشار

تاريخ شهادت:

16/4/1365

محل شهادت: مهران

"گزيده اي از وصيت نامه"

 شهيد غلامحسين ارجمند چهارطاقي

تاريخ شهادت:

19/1/1361

محل شهادت: تنگه چزابه

"گزيده مصاحبه با پدر شهيد"

 

  شهيد قاسم ايمان پرست

تاريخ شهادت:

27/10/1365

محل شهادت: شلمچه

"گزيده اي از متن نامه"

 


1389/9/20 شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 1893