اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

پروژه ها و پايان نامه ها
پروژه ها و پايان نامه هاي حمايت شده 

پروژه هاي پژوهشي شركت گاز استان خراسان رضوي

 1- غني سازي گاز با استفاده از كامپوننت هاي متفاوت وانتقال توسط خطوط لوله گاز وتجزيه وتحليل اثرات آن(پايان يافته)

 2- طراحي واحد نيمه صنعتي توليد هيدرات از گاز طبيعي (پايان يافته)

 3- ايجاد بانك اطلاعاتي از پژوهش هاي ارائه شده در مسائل مرتبط در صنعت گاز در جهان ( شناخت وضعيت موجود )(پايان يافته)

 4- بررسي و مدلسازي يك سيستم حرارتي (پايان يافته)

 5- بررسي و تحليل فني و اقتصادي بكارگيري ميكروتوربين هاي گازي جهت توليد برق مورد نياز در مصرف كننده هاي پراکنده (پايان يافته)

 6- بررسي و استقرار سيستم مكانيزه مديريت نگهداري و تعميرات (نت) با بهره گيري از روشهاي نوين مهندسي صنايع (CMMS)

 7- استفاده از گازهاي زائد پالايشگاه براي توليد كربن (پايان يافته)

 8- بررسي دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده در صنايع گاز در سراسر جهان (برداشت وضعيت موجود )(پايان يافته)

9- طرح جامع انرژي در استانهاي خراسان با نگاه استراتژيك  (خاتمه يافته)

10- ساخت پايلوت پلنت جداسازي غشايي گازهاي ترش و شيرين سازي گاز ترش پالايشگاه (پايان يافته) 

11- مميزي انرژي ساختمان اداره مرکزي شرکت گاز استان خراسان رضوي (پايان يافته)

12- بررسي استرس و سلامت کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوي (پايان يافته)

13- ارزيابي ، بررسي و بکارگيري چرخه بهره وري فرايندهاي مديريتي با رويکرد BRP و مدل سرآمدي EFQM در شرکت گاز استان خراسان رضوي (پايان يافته)

14- تعيين تركيب بودار كننده غير گوگردي جديد جهت مصرف در گاز شهري (پايان يافته)

پايان نامه هاي حمايت شده

 

رديف

عنوان پايان نامه

دانشگاه/ سازمان

استاد راهنما(مجري)

مقطع

1

 بررسي و ارزيابي عوامل حياتي موفقيت تيم سازي در شركت گاز استان خراسان رضوي(پايان يافته)

دانشگاه فردوسي مشهد

 دكتر حبيب الله دعايي

كارشناسي ارشد

2

قيمت گذاري گاز طبيعي در بخشهاي مختلف اقتصاد با استفاده از روش رمزي(پايان يافته)

دانشگاه فردوسي مشهد

 دكتر محمدرضا لطفعلي پور

كارشناسي ارشد

3

بررسي تاثير عوامل انگيزشي مديريتي بر موفقيت مديران سازمان هاي دولتي و غير دولتي (پايان يافته)

سازمان مديريت و برنامه ريزي

 دكتر محمدرضا ذبيحي

دكتري

4

 پياده سازي توسعه عملكرد كيفيت در شركت گاز استان خراسان رضوي   (پايان يافته)QFD

دانشگاه صنعتي شريف

 دكتر فريدون كيانفر

كارشناسي ارشد

5

 شبيه سازي و مدلسازي راكتور توليد دي متيل اتر از گازسنتز (پايان يافته)

دانشگاه سيستان و بلوچستان

    دكتر محمد خشنودي    

دكتر حسين آتشي

كارشناسي ارشد

6

 شبيه سازي جريان دو فازي خطوط انتقال نفت و گاز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي(پايان يافته)

دانشگاه فردوسي مشهد

  دكتر ناصر ثقه الاسلامي

كارشناسي ارشد

7

بررسي و سنجش کيفيت خدمات بر اساس مدل Servqual و رابطه آن با رضايتمندي مشتري در شرکت گاز استان خراسان رضوي (شهرستان مشهد)(پايان يافته)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دکتر محمدرضا ذبيحي

کارشناسي ارشد

8

بررسي و تحليل بهره برداري بهينه از نيروگاههاي حرارتي با در نظر گرفتن محدوديت هاي شبکه گاز در مواقع پيک زمستاني(پايان يافته)

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر حبيب رجبي مشهدي

کارشناسي ارشد

9

تدوين مدل استراتژيهاي بهينه تجارت الکترونيک شرکت گاز استان خراسان رضوي(پايان يافته)

دانشگاه  شيراز

دکتر محسن کاهاني

کارشناسي ارشد

10

تعيين پارامترهاي تنظيمي جوشكاري MIG/mag در شركت گاز استان خراسان رضوي توسط الگوريتم هاي هوشمند بمنظور بهينه سازي هندسه جوش براي مقاطع نازك

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر فرهاد كلاهان

کارشناسي ارشد

11

ارزيابي کيفيت خدمات مالي در صنعت گاز

دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور

حميد رضا صالحي

کارشناسي ارشد

12

امکان پياده سازي مديريت عملکرد در شرکت گاز استان خراسان رضوي با تاکيد بر فرهنگ سازماني اسلامي بر مبناي مدل دنيسون

دانشگاه اصفهان

دکتر مهدي ابزري

کارشناسي ارشد

13

تحليل ارتعاشات و پايداري محيطهاي متحرک محوري و بررسي ارتعاشات لوله هاي حامل گاز در هنگام پيگ راني با استفاده از مدلهاي تهيه شده

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دکتر محمد علي حاج عباسي

کارشناسي ارشد

14

روش هاي ارزيابي كيفيت المنت فيلترهاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز

دانشگاه فردوسي مشهد

دکترجواد سرگلزايي

کارشناسي ارشد

15

بررسي رابطه هوش معنوي و تعهد سازماني در كاركنان شركت گاز

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دكتر محمدرضا ذبيحي

کارشناسي ارشد

16

ساخت نانو حسگر هاي گازي با استفاده از اكسيد كبالت و ناخالصي مس جهت شناسايي گاز متان

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر علي احمد پور

کارشناسي ارشد

17

شناسايي و رتبه بندي موانع ارتقائ بهره وري مديران شركت گاز خراسان رضوي و ارائه راهكار هاي عملي مناسب

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دكتر محمدرضا ذبيحي

کارشناسي ارشد


1389/7/26 دوشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 3728