اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اختراعات و ابتكارات
اختراعات 
 1. دستگاه جمع كننده پالس كنتورجهت ادورايزرهاي الكترونيكي ايستگاه هاي تقليل فشار گازطبيعي
 2. تابلوي الكترونيكي كنترل و پردازش ميزان تزريق ماده بودار كننده به گاز طبيعي در ايستگاه هاي تقليل فشار
 3. سيستم تزريق ادورانت به خط(نيوماتيكي) در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي
 4. دستگاه صداگير رگلاتورهاي جريان محوري (Axial flow) در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي (C.G.S.)
 5. پايلوت جدا سازي و تصفيه گاز طبيعي به روش غشايي و غشايي جذبي
 6. كوره توليد دوده صنعتي با استفاده از سوخت گاز
 7. نرم افزار اطلاعات بسيجيان شركت گاز استان خراسان رضوي
 8. نرم افزار  كاليبراسيون تجهيزات و ثبت مصارف شركت  گاز استان خراسان رضوي
 9. نرم افزار كتابخانه شركت گاز استان خراسان رضوي
 10. نرم افزار ثبت و پيگيري شكايات مردمي شركت گاز استان خراسان رضوي
 11. نرم افزار ثبت اطلاعات تجهيزات و اقلام مصرفي شركت گاز استان خراسان رضوي
 12. نرم افزار  يكپارچه نمايش اطلاعات شبكه انتقال و توزيع شركت گاز خراسان رضوي (GDM)
 13. تبديل بوداركننده هاي نيوماتيك به الكترونيك در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي(C.G.S)
 14. دستگاه محدود كننده ظرفيت رگلاتورهاي جريان محوري (Axial flow) متناسب با ظرفيت ايستگاه تقليل فشار
 15. دستگاه تزريق ماده بوداركننده به ستم ادورايزر ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي
 16. سامانه تفسير و شناسايي عيوب فيلم هاي راديو گرافي جوش با استفاده از سيستم پردازش تصوير
 17. دستگاه الكترونيك آزمايش كنتورهاي توربيني ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي به روش مقايسه اي
 18. طراحي و ساخت  دستگاه پالسر  كنتورهاي توربيني ايستگاه هاي تقليل فشار  گاز طبيعي
 19. شير سوخت هيتر هاي ايستگاهي تقليل فشار گاز طبيعي

1391/1/26 شنبه
..
از جمله افتخارات امور پژوهش 

1- كسب عنوان «واحد پژوهش و فناوري برتر در سطح وزارت نفت» در سال 1390

2- كسب رتبه اول پژوهشي در بين شركت‌هاي گاز استاني در سال 1390در سامانه ارزيابي واحدهاي تحقيق و توسعه سال 89 شركت ملي گاز ايران و دريافت تنديس زرين

3- كسب رتبه برتر پژوهشي در بين دستگاه‌هاي اجرايي استان خراسان رضوي در سال 1390

4- قرارگيري در جمع 5 سازمان برتر كشور در سه محور از محورهاي هشتگانه جايزه جهاني سازمان دانشي برتر و انتخاب 2 تجربه شركت گاز خراسان رضوي در جمع برترين تجربيات كشور در حوزه مديريت دانش، نوآوري و سرمايه فكري در سال 1390

5- كسب رتبه اول طرح «سامانه تفسير و شناسايي عيوب فيلم‌هاي راديوگرافي جوش با استفاده از پردازش تصوير» در محور طرح‌هاي فناورانه در هشتمين جشنواره علمي- پژوهشي فردوسي

6- كسب رتبه دوم طرح «سامانه تفسير و شناسايي عيوب فيلم‌هاي راديوگرافي جوش با استفاده از پردازش تصوير» در بين طرح‌هاي فناور استان خراسان رضوي

7- ارائه طرح «دستگاه صداگير رگلاتورهاي جريان محوري در ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي» در دومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل

8- ارائه طرح «ساخت ماده جديد بوداركننده غير گوگردي گاز شهري» در دومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل

9- ارائه طرح «سامانه تفسير و شناسايي عيوب فيلم‌هاي راديوگرافي جوش با استفاده از پردازش تصوير» در دومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل


1391/1/26 شنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 1917