اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

فراخوان جذب سرمايه گذار
فراخوان جذب سرمايه گذار جهت تجهيز و راه اندازي سيستم مولد برق پراكنده به همراه گلخانه در روستاهاي فاقد توجيه گازرساني 

شركت گاز خراسان رضوي در نظر دارد پتانسيل سنجي تجهيز و راه اندازي سيستم مولد برق پراكنده به همراه گلخانه در روستاهايي كه فاقد توجيه گازرساني مي باشند، را از طريق سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.

شركت گاز خراسان رضوي ضمن بررسي اسناد دريافتي از نظر حسن شهرت، توانايي و سوابق نسبت به پتانسيل سنجي و انتخاب سرمايه گذار اقدام خواهد نمود و شركت در فراخوان و ارسال مستندات، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.

 


1391/7/12 چهارشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 1289