اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

           
          
          

نظرسنجی

فرمها و دستورالعملها
فرم 
 

ردیف

عنوان فرم های پژوهشی

Word

PDF

1

پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

2

فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی (فرم الف)

3

قرارداد پژوهشی

4

تعهد نامه مجریان پروژه های پژوهشی

5

تعهد نامه مربوط به محرمانه بودن اطلاعات پروژه های پژوهشی

6

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی رشته های فنی

7

فرم درخواست حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری منابع انسانی

8

فرم قرارداد حمایت از پایان نامه های دانشجویی

9

فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری

10

گزارش عملکرد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (پیوست 3)

11

فرم اعلام انتشار مقاله مربوط به پایان نامه های حمایت شده

12

فرم گزارش اختراع

13

فرم نگارش گزارشات پروژه های پژوهشی

14

دستور العمل اجرایی نحوه حمایت و تشویق از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

15

آئین نامه اجرایی نحوه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

16

دستور العمل نحوه تهیه گزارشهای پژوهشی

1395/4/6 يكشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 1901