اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

دفتر مديريت انرژي
مديرت انرژي 
معرفي دفتر مديريت انرژي

با عنايت به اينكه سال 88 از طرف مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري گرديد، و با هدف مديريت انرژي و اصلاح الگوي مصرف، اين شركت اقدام به راه اندازي دفتر مديريت انرژي نمود. هم اكنون يك كارشناس مديريت انرژي در اين دفتر مشغول به كار بوده و كميته اي نيز با عنوان كميته مديريت انرژي با هدف هماهنگي و مديريت بهتر موضوع تشكيل گرديده است. اعضاي كميته مديريت انرژي شركت عبارتند از: رئيس خدمات فني و مهندسي، رئيس خدمات اجتماعي و رفاهي، رئيس مستغلات، رئيس امور پژوهش و فناوري، مهندس ارشد طراح ساختمان و تأسيسات و كارشناس مديريت انرژي. همچنين در جلسات اين كميته بر حسب نياز، معاونت مهندسي و رئيس منابع انساني و ساير ذينفعان حضور مي يابند.

اهم وظايف دفتر مديريت انرژي عبارتند از:

1.       كنترل و نظارت بر مصارف و كليه قبوض آب ، برق ،گاز و تلفن در سطح كل ادارات استان

2.       ارائه گزارشهايي از روند مصرف انرژي و صرفه جويي در ساير بخش هاي شركت به همراه توضيح و تفسير و ارائه راهكارهاي لازم براي مديريت مصرف انرژي .

3.       بررسي ، مطالعه و پيشنهاد راهكارهايي نوين به منظور افزايش راندمان انرژي و كاهش تلفات

4.       پيگيري و تهيه پاسخ به مكاتبات در زمينه صرفه جويي ، مصارف و اصلاح الگوي مصرف

5.       برقراري و تعامل مفيد و انجام و انجام هماهنگي في ما بين  كليه واحد هاي ذيربط متولي موضوع مانند: امور منابع انساني  ، مستغلات ، واحد مهندسي ، برنامه ريزي و ...

6.       برنامه ريزي براي پياده سازي برنامه هاي مميزي انرژي ، مشابه ساختمانمركزي در ساير ادارات وابسته و در سطح نواحي ، بازديد از كليه نواحي به منظور بررسي نقاط ضعف و تلفات انرژي و پيشنهاد راهكارهاي لازم و پيگيري براي اجرايي نمودن آنها .

7.       تهيه و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط در خصوص موارد مربوط به اصلاح الگوي مصرف

8.       نظارت بر فعاليت واحد ها در خضوص وظايف ايشان در حوزه انرژي ، كنترل مصارف ، بهينه سازي انرژي و اصلاح الگوي مصرف .

9.       تهيه مطالب مفيد و اموزنده جهت اطلاع رساني به عموم مردم و كاركنان .

10.    پيگيري به منظور برگزاري سمينار مرتبط در اين زمينه .

11.    جستجو بررسي و گرد آوري تكنولوژي هاي نوين بهينه سازي انرژي و ارائه راهكارهاي لازم به سازمان جهت كاهش يا كنترل مصرف انرژي .

 تعريف مديريت انرژي

مديريت انرژي به مجموعه روش ها و اقداماتي گفته مي شود که در سيستم هاي مختلف با هدف مصرف صحيح انرژي و حداکثر منافع يا حداقل سازي هزينه ها بدون کاهش کيفيت محصولات يا خدمات انجام مي شود

با اعمال مديريت انرژي در يک کارخانه يا شرکت مي توان به منافع زير دست يافت :

1-       کاهش هزينه هاي انرژي

2-       بهينه سازي توليد و مصرف

3-       ارائه تصوير دقيق از وضعيت مصرف انرژي به مديران ، کارکنان ، مشتريان و سهام داران

4-       حفظ محيط زيست و کاهش آلودگي هاي ناشي از مصرف انرژي

5-       مشارکت بيشتر کارکنان شرکت در مسائل انرژي

در واقع مي توان گفت مديريت انرژي روشي براي اطمينان خاطر از کاربرد منطقي انرژي در يک سيستم است

تجربه نشان داده است اغلب شرکت ها با اعمال مديريت انرژي مستمر و مداوم مي توانند مصرف انرژي را بين 10 تا 15 درصد و حتي بيشتر کاهش دهند .

اهداف مديريت انرژي :

مديريت انرژي در هر سيستمي به دنبال دستيابي به اهداف زير است :

1-       بهبود کارايي انرژي ، کاهش مصرف انرژي و در نتيجه کاهش کليه هزينه ها

2-       ايجاد گسترش ارتباطات صحيح ميان بخش هاي مختلف در امور انرژي

3-       توسعه روش هاي موثر اطلاع رساني ، گزارش دهي و مديريتي براي استفاده معقول و منطقي از انرژي

4-       جستجوي روش هاي بهينه براي افزايش بازده سرمايه گذاري هاي انرژي از طريق تحقيق و توسعه

5-       تشويق به استفاده از سيستمها و فرآيندهاي با کارايي بيشتر

سه عامل اصلي در مديريت انرژي

1-       مديريت تحليل داده ها؛ به معني جمع آوري اطلاعات مصرف انرژي در شرکت / کارخانه، اندازه گيري مصرف انرژي و توليد، تحليل فني و اقتصادي اطلاعات جمع آوري شده، تصميم گيري براي بهينه سازي مصرف انرژي و ارائه اطلاعات مصرف بهينه انرژي.

2-       آموزش افراد؛ به معني به کارگيري درست کليه ابزارهاي لازم براي استفاده از اطلاعات جمع آوري شده و اجراي مناسب تغييرات به وسيله افراد، مبتني بر ايجاد انگيزش در آنها.

3-       مديريت تغييرات فيزيکي؛ به معني تغيير و اصلاح يا نوسازي تجهيزات و ماشين آلات بايد توجه داشته باشيم که اين مرحله، در مقايسه با ساير اقدامات مديريت انرژي نياز به سرمايه گذاري بيشتر و زمان طولاني تري دارد و تنها زماني امکان اجراي اين مرحله وجود دارد که جمع آوري و تحليل اطلاعات، ارائه دستورالعملها و آموزش کارکنان به نحو مطلوب انجام شده باشد.


1389/11/24 يكشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 2022