تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
شهرستانها
ستادی و مشهد
قطع گاز اتفاق بسیار سختی است/همه باید در مصرف صحیح گاز مشارکت کنند
12:1 1398/11/2

قطع گاز اتفاق بسیار سختی است/همه باید در مصرف صحیح گاز مشارکت کنند

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با حضور در برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز استان از شهروندان درخواست کرد با مصرف بهینه و صحیح گاز طبیعی، موجب پایداری این نعمت الهی برای بخش های مختلف مصرفی استان شوند.