صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه رنگ آميزي كامل موتورخانه اداره مركزي گاز خراسان رضوي
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :مناقصه رنگ آميزي كامل موتورخانه اداره مركزي گاز خراسان رضوي شركت گاز استان خراسان رضوي در نظر دارد: پروژه اجراي رنگ آميزي كامل موتورخانه اداره مركزي گاز خراسان رضوي را در نصاب معاملات كوچك از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك استعلام تا پايان وقت اداري مورخ 02/04/98 نسبت به اخذ و تا تاريخ 05/04/98 نسبت به ارائه پيشنهادات فني، مالي داخل پاكت لاك و مهر شده به آدرس مشهد، ساختمان مركزي شركت گاز خراسان رضوي واقع در بلوار خيام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 اقدام نمايند.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب