صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه احداث 8 مورد ایستگاه کاتدیک در سطح شهر مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :مناقصه احداث 8 مورد ایستگاه کاتدیک در سطح شهر مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی 1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي 2-موضوع مناقصه : احداث 8 مورد ایستگاه کاتدیک در سطح شهر مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی 3- شرايط اولیه متقاضيان: الف- دارا بودن رتبه در رشته نیرو یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفيت خالي ارجاع كار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر كمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگي: از تاریخ05/04/98 لغایت آخر وقت اداری 12/04/98 6- مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابي: تا آخر وقت اداري مورخ 26/04/98 7- محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعلام ارزيابيکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگاني شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارگات و عملیات کالای 8- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تصاویر منتخب