صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
توسعه شبکه گاز در سطح شهرستان مشهد
احداث ایستگاههای تقلیل فشار ، اصلاح شبکه تغذیه و توزیع شهرستان تربت جام
خريد نوار زرد اخطار به عرض 40 سانتیمتر (در حلقه های 200 متری)– تجدید مناقصه شماره: 1400/14
خريد کنتورهای توربینی – تجدید مناقصه شماره: 1400/11
تعميرات ساختماني ايستگاه هاي C.G.S و T.B.S شمال استان خراسان رضوي
خريد گیج های فشار و دما - تجدید مناقصه شماره: 1400/13
نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی شرق مشهد ( مناطق 6 ، 5 ، 2 ، 1 و 8)
نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی غرب مشهد ( مناطق 9 ، 7 ، 4 ، 3 و10)
خريد 25 دستگاه ايستگاه اندازه گيري كابينتي SCMH 1000-60-60 با کنتور و لوازم يدكي دو سالانه و بدون تصحیح کننده - تجدید مناقصه شماره: 1400/07
خريد 750 متر لوله فولادی 12 متری به قطر 30 اینچ API 5L-X60 به ضخامت 562/0 اینچ – تجدید مناقصه شماره: 12/1400
خدمات پیش تست ، سرویس و کالیبراسیون ، تعمیرات و تأمین قطعات یدکی کنتورهای توربینی شرکت گاز خراسان رضوی
آگهی مزایده عمومی شماره 1000092409000005 (شماره مرجع: 00004)
تعميرات ساختماني ايستگاه هاي C.G.S و T.B.S جنوب و جنوب شرق استان خراسان رضوي
تعميرات ساختماني ايستگاه هاي C.G.S و T.B.S غرب و جنوب غرب استان خراسان رضوي
خريد 124 دستگاه ايستگاه اندازه گيري كابينتي SCMH 400-60-60 با کنتور و لوازم يدكي دو سالانه و بدون تصحیح کننده - مناقصه شماره: 1400/08
تهيه مصالح و اجراي تورسنگ(گابيون) در مسيرهاي شبكه گاز با اولويت شمال و شرق استان
توسعه فضای اداری واحد حمل و نقل شرکت گازخراسان رضوی
انجام خدمات نشت یابی خطوط و شبکه تغذیه و توزیع ، انشعابات گاز ، ایستگاه های تقلیل فشار و ... درسطح استان خراسان رضوی
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه یک گازرسانی مشهد
انجام خدمات حمل و نقل درون شهري و برون شهري شركت گاز استان خراسان رضوي (حوزه مديريت مهندسي و اجراي طرحها)
مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد گیرنده جی پی اس مولتی فرکانس بهمراه سایر متعلقات - مناقصه شماره: 99/28
مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات پلی اتیلن و نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی کاشمر و بردسکن
تهيه مصالح و اجراي تورسنگ(گابيون) در مسيرهاي شبكه گاز با اولويت جنوب و غرب استان خراسان رضوی
مرمت آسفالت مسيرهاي شبكه گاز با اولويت جنوب و غرب استان خراسان رضوی
آگهی تجدید مناقصه مرمت آسفالت مسيرهاي شبكه گاز با اولويت شمال و شرق استان خراسان رضوی
نصب کنتور و رگلاتور در سطح مناطق گازرسانی غرب مشهد (مناطق 3و4 و7 و9 و10)
مناقصه نصب کنتور و رگلاتور در سطح مناطق گازرسانی شرق مشهد (مناطق 1 و 2 و 5 و 6 و 8 )
خريد کنتورهای توربینی - مناقصه شماره: 1400/11
خريد 300 عدد کنتور دیافراگمی G100 دوپوندی - تجدید مناقصه شماره: 1400/06
احداث ایستگاه های تقلیل فشار ، اصلاح شبکه تغذیه و توزیع شهرستان تربت جام
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ نواحی گازرسانی فریمان ، تربت جام ، سرخس و تایباد
احداث ساختمان سایت رادیویی/ مخابراتی خلج
مناقصه منطقه 1 رنگ آميزي درب هاي سوله حمل و نقل
خريد 150 عدد آند MMO 2.5×100 CM مطابق استاندارد IGS-M-TP-022 و دیتاشیت پیوست- مناقصه شماره: 1400/15
تعميرات ساختماني ايستگاه هاي C.G.S و T.B.S جنوب و جنوب شرق استان خراسان رضوي
تعميرات ساختماني ايستگاه هاي C.G.S و T.B.S غرب و جنوب غرب استان خراسان رضوي
تهيه مصالح و اجراي تورسنگ(گابيون) در مسيرهاي شبكه گاز با اولويت شمال و شرق استان
تعميرات ساختماني ايستگاه هاي C.G.S و T.B.S شمال استان خراسان رضوي
تكميل كارهاي باقيمانده مربوط به ايستگاههاي تقليل فشار، شبکه، انشعابات و ... و گازرساني به محور شيرتپه شهرستان سرخس
خريد گیج های فشار و دما - مناقصه شماره: 1400/13
خريد نوار زرد اخطار به عرض 40 سانتیمتر (در حلقه های 200 متری)- مناقصه شماره: 1400/14
خدمات بهره برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح ناحیه گازرسانی خواف
انجام کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمان پست امداد گاز ثامن
مناقصه ايستگاه TBS حسن آباد اداره گاز منطقه 1
مناقصه تعميرات مورد نياز جهت نصب بايگاني ريلي واحد حراست اداره مركزي
خريد 750 متر لوله فولادی 12 متری به قطر 30 اینچ API 5L-X60 به ضخامت 0/562 اینچ - مناقصه شماره: 1400/12
خريد 25 دستگاه ايستگاه اندازه گيري كابينتي SCMH 1000-60-60 با کنتور و لوازم يدكي دو سالانه و بدون تصحیح کننده - مناقصه شماره: 1400/07
خريد 124 دستگاه ايستگاه اندازه گيري كابينتي SCMH 400-60-60 با کنتور و لوازم يدكي دو سالانه و بدون تصحیح کننده - مناقصه شماره: 1400/08
مناقصه تهيه و ساخت و نصب پارتيشن ميز پيشخوان اداره گاز نيشابور
انجام خدمات نشت یابی خطوط وشبکه تغذیه ، توزیع، انشعابات گاز، ایستگاههای تقلیل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوی
تهيه مصالح و اجراي تورسنگ(گابيون) در مسيرهاي شبكه گاز با اولويت جنوب و غرب استان
گازرساني به صنايع و مشتركين عمده در سطح استان خراسان رضوي
انجام خدمات نشت یابی خطوط وشبکه تغذیه ، توزیع، انشعابات گاز، ایستگاههای تقلیل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوی
مناقصه تعميرات برق ساختمان منطقه 2 شركت گاز خراسان رضوي
مناقصه ساخت و نصب حفاظ فلزي پيرامون ديزل ژنراتوراداره مركزي
احداث ایستگاه های TBS بازنگری شماره 39،36،33،19،17 مشهد ، شماره 4 و 5 منطقه ثامن و ایستگاه واقع در زمین محل احداث منطقه 6 مشهد
مقاومسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان عملیاتی اداره گاز لطف آباد
مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد تصحیح کننده - مناقصه شماره: 1400/10
ساخت 81 دستگاه ايستگاه اندازه گيري 60-60-400 SCMH
توسعه شبكه در سطح مناطق گازرساني شرق مشهد
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ نواحی گازرسانی فریمان ، تربت جام ، سرخس و تایباد
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار
خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری شرکت گاز استان خراسان رضوی ( حوزه ستاد و بهره برداری)
اصلاح شبكه وانشعابات گاز،ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني خواف
گازرساني به روستاهاي محور هراونج و چاه پاليز از توابع شهرستانهای گناباد و بجستان
خريد کنتور دیافراگمی G100 دوپوندی - مناقصه شماره: 1400/06
خريد 300 عدد رگولاتور دو پوندی سایز 1/2 1 اینچ - مناقصه شماره: 1400/05
مناقصه تعميرات نشست ايستگاه TBS شماره 35 جنب اداره گاز منطقه 5
مناقصه تعميرات ايستگاه TBS رباط سفيد ناحيه منطقه 6
تكميل كارهاي باقيمانده مربوط به ايستگاههاي تقليل فشار، شبکه، انشعابات و ... و گازرساني به محور شيرتپه شهرستان سرخس
خريد 55095 متر لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر (PE100-SDR11) و 144900 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر(PE100-SDR11) و 97900 متر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر (PE100-SDR13.6) و 8004 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر (PE100-SDR13.6) و 3736 متر لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر (P
خريد شیرهای سماوری- مناقصه شماره: 1400/02
خريد لوله تك لايه ساده جدار چاه جنس UPVC در شاخه هاي 4 متري به قطر 330 ميليمتر و ضخامت 19 ميليمتر به رنگ آبي بر اساس استاندارد ضمیمه DIN4925-3- مناقصه شماره: 03/1400
انجام خدمات نشت یابی خطوط وشبکه تغذیه ، توزیع، انشعابات گاز، ایستگاههای تقلیل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوی
تهيه مصالح و اجراي تورسنگ(گابيون) در مسيرهاي شبكه گاز با اولويت جنوب و غرب استان
گازرساني به صنايع و مشتركين عمده در سطح استان خراسان رضوي
تهيه مصالح و اجراي تورسنگ(گابيون) در مسيرهاي شبكه گاز با اولويت شمال و شرق استان
عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه گاز شهر نیشابور و حومه
گازرساني به صنايع سطح استان با اولويت منطقه پخش فرآورده هاي نفتي تربت حيدريه
ساخت 81 دستگاه ايستگاه اندازه گيري 60-60-400 SCMH
احداث 10 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك و 4 حلقه چاه آندی در سطح شهرستان مشهد
احداث پنج مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک واقع درشهرستان سبزوار
اجرای عملیات کاهش انتشار متان از طریق اصلاح و جایگزینی تجهیزات دارای نشتی علمک های شهر گلبهار
خدمات پیش تست ، سرویس و کالیبراسیون ، تعمیرات و تأمین قطعات یدکی کنتورهای توربینی شرکت گاز خراسان رضوی
احداث ایستگاه های TBS بازنگری شماره 39، 36، 33، 19، 17 مشهد ، شماره 4 و 5 منطقه ثامن و ایستگاه واقع در زمین محل احداث منطقه 6 مشهد
مقاومسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان عملیاتی اداره گاز لطف آباد
: اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ نواحی گازرسانی فریمان، تربت جام ، سرخس و تایباد
خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان رضوی
مرمت آسفالت مسیرهای شبکه گاز با اولویت شمال و شرق استان خراسان رضوی
خدمات باغبانی، میزبانی، پاکبانی و ... در سطح ادارات گاز مشهد
توسعه شبکه و نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی قوچان، چناران و طرقبه-شاندیز
احداث خط تغذیه تقویتی شهرستان سرخس
مرمت آسفالت مسیرهای شبکه گاز با اولویت جنوب و غرب استان خراسان رضوی
خدمات نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان رضوی
خدمات تلفن چی و خدمات نگهداشت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز خراسان رضوی
گازرسانی به روستاهای شهرستان خوشاب با اولویت روستاهای نشیب و دربند
تکمیل محوطه ساختمان عملیاتی منطقه 7و9 گازرسانی مشهد
احداث سایت رادیویی/ مخابراتی خلج
گازرسانی به روستاهای محور عارفی از توابع شهرستان مشهد و بینالود
خدمات بهره برداري و امداد ، وصول مطالبات ،گازباني ، خدمات عمومي ،تعويض كنتور و رفع نشتي در سطح ناحيه گازرساني طرقبه و شاندیز
مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان انبار كالاي مركزي شركت گاز استان خراسان رضوي
احداث ایستگاههای تقلیل فشار ، اصلاح شبکه تغذیه و توزیع شهرستان تربت جام
مسیریابی ، نقشه برداری ، طراحی شبکه ، ایستگاه های تقلیل فشار، ساختمانی، برق و حفاظت کاتدیک و ... مربوط به 1500 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در سطح استان خراسان رضوی به صورت پراکنده ( صنایع و روستایی)
انجام عملیات بازاریابی مجدد ، یکپارچه سازی، بازطراحی شبکه های تغذیه و توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک و ... محدوده شهرستان های محورشمال و شرق استان خراسان رضوی (درگز،کلات ،سرخس ، صالح آباد ،فریمان ،تربت جام ،تایباد)
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه CGS قلعه قصاب سرخس
تعمیر 10000 دستگاه رگلاتور معیوب
تعمير 25000 عدد کنتور معیوب
توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی شرق مشهد
گازرسانی به صنایع سطح استان با اولویت مناطق پخش فراورده های نفتی مشهد و وسبزوار
مناقصه تهيه جنس و تعميرات چيلرهاي گاز سوز آمونياكي 5 تن تبريد ROBUR ساختمان عملياتي منطقه دو
توسعه فضای اداری واحد حمل و نقل
ساخت 81 دستگاه ايستگاه اندازه گيري 60-60-400 SCMH
ااصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه سه مشهد
احداث پنج مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک واقع در شهرستان سبزوار
احداث 10 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك و 4 حلقه چاه آندی در سطح شهرستان مشهد
مرمت آسفالت مسیرهای شبکه گاز با اولویت شمال و شرق استان
جابجایی خط تغذیه 12 اینچ محدوده ایستگاه CGS بینالود
تكميل محوطه ساختمان عملياتي منطقه 7 و 9 مشهد
توسعه شبکه و نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی قوچان و طرقبه-شاندیز
خدمات بهره برداري و امداد، خدمات عمومي، وصول مطالبات و ... ‏ناحيه ‏گازرساني تربت جام
اجرای شبکه توزیع و گازرســانی به روستاهای محور خار فیــروزی از توابـع شهرستان بجستان ( شامل اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی 13000 متر و نصب حدود 150 انشعاب در مدت 180 روز تقویمی )
احداث خط تغذیه تقویتی شهرستان سرخس
خدمات باغبانی، میزبانی، پاکبانی و ... در سطح ادارات مشهد
گازرساني به صنايع سطح استان با اولويت منطقه پخش فرآورده هاي نفتي تربت حيدريه
توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه روستایی در سطح استان خراسان رضوی
احداث سایت رادیویی /مخابراتی خلج
عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه شهر نیشابور وحومه
احداث ایستگاه های TBS بازنگری شماره 39، 36، 33، 19، 17، شماره 4 و 5 مشهد و منطقه ثامن و ایستگاه واقع در زمین محل احداث منطقه 6 مشهد
احداث ایستگاه های تقلیل فشار ، اصلاح شبکه تغذیه و توزیع شهرستان تربت جام
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان اداری انبار کالا مرکزی شرکت گاز استان خراسان رضوی
توسعه شبکه و نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی تربت جام، تایباد، فریمان و سرخس
تكميل محوطه ساختمان عملياتي منطقه 7 و 9 مشهد
خدمات نگهبانی ساختمانها ، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان رضوی
مرمت آسفالت مسیرهای شبکه گاز با اولویت جنوب و غرب استان
مقاومسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان عملیاتی اداره گاز لطف آباد
مناقصه تهيه مصالح و اجراي عايق صوتي روي ديوار هاي مشترك طبقه 5 ساختمان اداره مركزي گاز خراسان رضوي
مناقصه تعميرات و رنگ آميزي ساختمان و محوطه عملياتي اداره گاز بيدخت ناحيه گناباد
مناقصه استعلام سرويس ، نگهداري و تعميرات آسانسورهاي شركت گاز خراسان رضوي
مناقصه مناسب سازي شاسي و تعويض برج هاي خنك كننده ساختمان اداره مركزي
مناقصه كارهاي تاسيسات مكانيكي نصب دو دستگاه برج خنك كننده ساختمان ستاد
خريد 60120 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر (PE100-SDR13.6) و 15060 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر (PE100-SDR13.6)- – مناقصه شماره 99/46
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی سبزوار
خريد 56052 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر (PE100-SDR13.6) و 9000 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر (PE100-SDR13.6)- – مناقصه شماره 99/48
خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی و تعویض کنتور و رفع نشتی ناحیه گازرسانی کاشمر
مناقصه استعلام پروژه تعويض كابل تغذيه و اصلاح تابلو برق سيستم بوزدايي انبار جيم آباد
خريد رگولاتور 10 مترمکعب بر ساعت– مناقصه شماره 99/43
خدمات بهره برداری وامداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات مشترکین و ... ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی ، خدمات عمومی و ... ناحیه گازرسانی طرقبه شاندیز
توسعه شبکه و نصب انشعابات ، نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی تربت جام ، تایباد ، فریمان و سرخس
خريد رگولاتورهای 25-40-65-100-160 مترمکعب بر ساعت– مناقصه شماره 44/99
خريد رگولاتور 10 مترمکعب بر ساعت– مناقصه شماره 99/43
ساخت 17 مورد ایستگاه تقلیل فشار 1000/ 60/ 250
جابجایی خط تغذیه 8 اینچ به همراه مرمت آسفالت کانال های حفاری شده روستاهای محور سعدالدین شهرستان خلیل آباد ( مهدی آباد، سعدالدین و جعفر آباد )و اجرای راه دسترسی به ایستگاه های tbs مهدی آباد و کاهه
توسعه و اصلاح شبکه ، نصب انشعابات ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی بردسکن
مناقصه استعلام پروژه تعويض كابل تغذيه و اصلاح تابلو برق سيستم بوزدايي انبار جيم آباد
عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه گاز شهر نیشابور و حومه
تعمیر و نگهداشت تجهیزات و نرم افزار سیستم مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز شرکت گاز خراسان رضوی
تکمیل محوطه ساختمان عملیاتی منطقه 7 و 9 گازرسانی مشهد
گازرسانی به صنایع سطح استان با اولویت مناطق پخش فراورده ها ی نفتی مشهد و سبزوار
اجرای زیرساخت آزمایشگاه برچسب انرژی شرکت گازخراسان رضوی
گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت منطقه پخش فرآورده های نفتی تربت حیدریه
توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه روستایی در سطح استان خراسان رضوی
گازرسانی به روستاهای فاقد گاز شهرستان صالح آباد با اولویت روستاهای ابراهیم بای ، کلاته حمید خان ، استای علیا و سفلی
تکمیل کارهای باقیمانده تأسیسات مکانیکی ساختمان عملیاتی مناطق 7 و 9 گازرسانی مشهد
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه هاي ناحيه ملك آباد
احداث ایستگاه های تقلیل فشار و شبکه تغذیه شهرک صنعتی رشتخوار و افزایش ظرفیت ایستگاه تربت حیدریه
خريد 20000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار شش متری به قطر 4/3 اینچ و به ضخامت 113/0 اینچ و 20000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 2 اینچ و به ضخامت 154/0 اینچ و 13500 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 4 اینچ و ب
گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده در سطح استان خراسان رضوی
خريد 55095 متر لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر (PE100-SDR11) و 144900 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر(PE100-SDR11) و 97900 متر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر (PE100-SDR13.6) مطابق با آخرين ويرايش IGS-PL-14-1– مناقصه شماره 99/42
خريد دیگ آبگرم، هواساز، الکتروپمپ، فن کویل، منبع انبساط و مشعل دوگانه سوز– مناقصه شماره 99/31
توسعه شبكه، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحيه گازرساني نیشابور
احداث خط تغذیه رینگ جنوبی شهر مشهد فاز سوم
تکمیل کارهای باقیمانده احداث ایستگاه های تقلیل فشار، شبکه تغذیه و توزیع و گازرسانی به روستاهای محور استاد گناباد
خدمات بهره برداري، گازباني، وصول مطالبات، خدمات مشتركين، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح منطقه يك گازرساني مشهد
خريد رگولاتورهاي 25 و40 و 65 و 100 و 160 مترمکعب در ساعت - مناقصه شماره: 99/41
تکمیل گازرسانی به روستاهای محور عارفی از توابع شهرستان مشهد و بینالود
احداث خط تغذیه تقویتی و تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه تقلیل فشار شماره 2 لطف آباد شهرستان درگز
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی سرخس
احداث ایستگاه های تقلیل فشار ، اصلاح شبکه تغذیه و توزیع شهرستان تربت جام
اصلاح شبکه و مقاوم سازی خطوط گاز در سطح ناحیه گازرسانی فریمان
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی سبزوار
اجرای شبکه توزیع وگازرسانی به روستاهای محور خارفیروزی از توابع شهرستان بجستان
احداث پنج مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک واقع در شهرستان سبزوار
بازدید، تست و نگهداشت سیستم های اعلان و اطفاء حریق در سطح استان خراسان رضوی
گازرسانی به روستاهای محور کلاته منار ازتوابع شهرستان مشهد
احداث 10 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك و 4 حلقه چاه آندی در سطح شهرستان مشهد
گازرسانی به روستاهای محور درونگر از توابع شهرستان درگز
تعویض شبکه توزیع ونصب و اصلاح انشعابات روستای اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
توسعه شبکه و نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور در سطح نواحی گازرسانی تربت جام، تایباد، فریمان و سرخس
خريد اتصالات فولادی- مناقصه شماره: 99/33
خريد شیرهای سماوری - مناقصه شماره: 99/34
خريد اتصالات پلی اتیلن- مناقصه شماره: 99/35
مناقصه ساخت و نصب حفاظ فلزي روي ديوار ضلع شرقي اداره گاز تربت حيدريه
توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
ساخت 81 دستگاه ایستگاه اندازه گیری 60-60-400 SCMH
مقاومسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان عملیاتی اداره گاز لطف آباد
خريد 10000 عدد کنتور G2.5 و 450 عدد کنتور G65 با کجک و مهره و واشر و برچسب گارانتی - مناقصه شماره: 99/40
خريد خريد چیلر يكپارچه تراكمي هوا خنك به ظرفيت واقعي 50 تن تبريد - مناقصه شماره: 99/38
خريد گیرنده جی پی اس مولتی فرکانس بهمراه سایر متعلقات - مناقصه شماره: 99/28
اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني نيشابور
مناقصه ايستگاه TBS مسكن مهر ناحيه شش خراسان رضوي (بينالود)
مناقصه متره براورد تعميرات برقي تابلوهاي همكف اداره منطقه 2
مناقصه استعلام تعميرات برق ايستگاه همت آباد
توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی گناباد و بجستان
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق وحفاظت از زنگ منطقه5 گازرسانی مشهد
اصلاح شبکه و انشعابات گاز و ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تایباد
گازرسانی به مناطق فاقد گاز روستای کنگ از توابع شهرستان طرقبه - شاندیز
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 6 گازرسانی مشهد
خريد 20000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار شش متری به قطر 4/3 اینچ و به ضخامت 113/0 اینچ و 20000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 2 اینچ و به ضخامت 154/0 اینچ و 13500 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 4 اینچ و ب
اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني طرقبه-شاندیز
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق گازرسانی 4 و 10 مشهد
مناقصه تهيه مصالح و حفر چاه جديد آب باران و فاضلاب در محوطه ايستگاه TBS حبيب ابن مظاهر (منطقه 8)
توسعه و اصلاح شبکه ، نصب انشعابات و کنتور و رگلاتور ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی بردسکن
اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني نيشابور
خريد اتصالات فولادی (زانوی 45 و 90 درجه – تی سرویس و شیر فولادی 3/4 اینچ) – مناقصه 99/33
گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت محورهای شمال و شرق ( اجرای حدود 160 کیلومتر شبکه فولادی و پلی اتیلن و نصب حدود 110 انشعاب در مدت زمان 365 روز با یک گروه کاری فولادی و سه گروه پلی اتیلن مستقل و همزمان )
توسعه شبکه و نصب انشعابات در سطح ناحیه گازرسانی فریمان
مناقصه منطقه 2 - نرده جان پناه پشت بام خرپشته و نردبان
اصلاح شبکه و مقاوم سازی شبکه گاز در سطح ناحیه گازرسانی فریمان
احداث ایستگاه های تقلیل فشار، اصلاح شبکه تغذیه وتوزیع شهرستان تربت جام
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه شش گازرسانی مشهد
خريد 40000 متر لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر (PE100-SDR11) و 61300 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر(PE100-SDR11) و 5200 متر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر (PE100-SDR13.6) – مناقصه شماره: 99/20
اصلاح شبکه و انشعابات ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی کاشمر
گازرسانی به روستاهای محور درونه شهرستان بردسکن
توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور و اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سرخس
مقاوسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان عملیاتی اداره گاز لطف آباد
احداث ایستگاه تقلیل فشار و شبکه توزیع و گازرسانی به روستاهای محور کامه و گوجی از توابع شهرستان تربت حیدریه (شامل احداث ساختمان و مکانیکال 1 مورد ایستگاه CGS&TBS بین شهری به ظرفیت 5000 به همراه متلقات مربوطه، نصب لوله ورودی ایستگاه، اجرای شبکه پلی اتیلن ب
: اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تایباد
خريد اتصالات فولادی (زانوی 45 و 90 درجه – تی سرویس و شیر فولادی 4/3 اینچ) – مناقصه 99/33
آگهی مناقصه تعمیر ، سرویس وکالیبراسیون تصحیح کننده های الکترونیکی
خريد 20000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار شش متری به قطر 4/3 اینچ و به ضخامت 113/0 اینچ و 20000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 2 اینچ و به ضخامت 154/0 اینچ و 13500 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 4 اینچ و ب
مناقصه رنگ آميزي ديوار هاي انبار كنتور هاي واحد اندازه گيري (كاليبراسيون)
خدمات بهره برداری و امداد ،گازبانی ،خدمات عمومی و... ناحیه گازرسانی کلات ( شهرهای کلات ، زاوین ، روستاهای تابعه)
اصلاح شبكه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه پنج گازرسانی مشهد
اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی گناباد و بجستان و شهرها و روستاهای تابعه
خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ،گازبانی ،خدمات عمومی، تعویض کنتور ورفع نشتی و... ناحیه گازرسانی فریمان
اصلاح شبكه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام
اصلاح شبکه و انشعابات گازو ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
خدمات بازرسی و کنترل بر صحت الزامات ‏HSE‏ در فعالیت های شرکت گاز استان خراسان ‏رضوی
خريد شیر و اتصالات (درپوش، بوشن، سه راه مساوی و نامساوی، زانو، تبدیل، زین و تی اف) پلی اتیلن در سایز های مختلف – مناقصه شماره: 99/27
خريد گیرنده جی پی اس مولتی فرکانس بهمراه سایر متعلقات – شماره مناقصه: 99/28
مناقصه تعميرات برقي تابلو منبع اب منازل - مجاور بلوك 6
مناقصه ساختمان پشتيباني مالك اشتر – شماره 19
مناقصه بهسازي فضاي اتاق 228 طبقه 2 واحد مهندسي ساختمان اداره مركزي
مناقصه منطقه 7 – ايستگاه آزادي 75 – نرده هاي ايستگاه
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق 4 و 10 گازرسانی مشهد
خريد 2500 متر لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر (PE100-SDR11) و 75500 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر (PE100-SDR11
توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
خريد 244550 لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر(PE100-SDR13.6)
مناقصه منطقه 7 – ايستگاه انتهاي ابوطالب (چراغي 30)
مناقصه منطقه 3 – رنگ آميزي اتاق امداد
مناقصه ساختمان پشتيباني مالك اشتر – شماره 15
مناقصه ساختمان اداري انبار كالا – اجراي چاه فاضلاب
مناقصه حفر چاه آب باران ساختمان پشتيباني - بلوك 2
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی طرقبه شاندیز
خدمات بهره برداري و امداد، خدمات عمومی، وصول مطالبات، گازبانی،تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح ‏ناحیه ‏گازرساني تربت جام
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی قوچان
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 9 گازرسانی مشهد
خدمات بهره برداري، گازباني، وصول مطالبات، خدمات مشتركين، تعويض كنتور و رفع نشتي و ... ‏منطقه یک ‏گازرساني مشهد
اجرای شبکه توزیع گازرسانی به روستاهای محور خار فیروزی از توابع شهرستان بجستان(شامل اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی 13000 متر و نصب حدود 150 انشعاب در مدت 180 روز با حداقل یک اکیپ کامل)
اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی نيشابور
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 6 گازرسانی مشهد
اصلاح شبکه انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 2 گازرسانی مشهد
خدمات بهره برداری وامداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی فریمان
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی طرقبه و شاندیز
اصلاح شبکه انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 5 گازرسانی مشهد
خدمات بهره برداري و امداد، خدمات عمومی، وصول مطالبات، گازبانی،تعویض کنتور و رفع نشتی و ... در سطح ‏ناحیه ‏گازرساني تربت جام
احداث خط انتقال گاز 30 اینچ ورودی خلج جنوب مشهد (به طول حدود 4750 متر به همراه احداث ایستگاه C.G.S 200.000 مترمکعب بر ساعت به مدت 300 روز تقویمی و با حداقل دو گروه کاری مستقل)
توسعه و اصلاح شبکه ، نصب انشعابات ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی بردسکن
گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت محورهای شمال وشرق
گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت محورهای غرب و جنوب در مدت 365 روز تقویمی با 2 گروه فولادی و 6 گروه پلی اتیلن مستقل
احداث خط 36 اینچ خروجی ایستگاه خلج (حدود 4700 متر خط 36 اینچ در مدت 180 روز تقویمی با دو گروه کاری مستقل)
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور و رفع نشتی و... ناحيه ‏گازرسانی کاشمر
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت جام
خريد 14000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 8 اینچ و به ضخامت 0/188 اینچ
مناقصه خريد 12208 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 6 اینچ و به ضخامت 0/172 اینچ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق 4 و 10 گازرسانی مشهد
: احداث خط انتقال گاز 30 اینچ ورودی خلج‏‏ جنوب مشهد (به طول تقريبي 4750 متر و احداث ايستگاه C.G.S دويست هزار200000 متر مكعب بر ساعت در مدت 300 روز تقويمي و با حداقل 2 گروه كاري مستقل )
مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت جام و شهرها و روستاهای تابعه
مناقصه : گازرسانی به صنایع سطح استان با اولویت محورهای غرب و جنوب در مدت 365 روز تقویمی با 2 گروه فولادی و 6 گروه پلی اتیلن مستقل
مناقصه : توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ، اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سرخس
مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ،گازبانی، خدمات مشترکین ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... منطقه 9 گازرسانی مشهد
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی قوچان
مناقصه احداث ایستگاه های تقلیل فشار واصلاح شبکه تغذیه و توزیع شهرستان تربت جام
مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی غرب مشهد
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی طرقبه و شاندیز
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه 2 گازرسانی مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، گازباني، وصول مطالبات، خدمات مشتركين، تعويض كنتور و رفع نشتي و ... ‏منطقه 6 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و... ‏منطقه 5 ‏گازرساني مشهد
: خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و... ‏منطقه 8 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و... ‏منطقه 2 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، گازباني، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و ....‏منطقه 3 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و ... ‏منطقه 7 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومي، رفع نشتی، تعویض کنتور و ،... در سطح ناحيه گازرساني تربت حیدریه
مناقصه خدمات بهره برداری و مشترکین، قرائت کنتور و ... در سطح مناطق 4 و 10 گازرسانی مشهد
مناقصه خدمات بهره برداری و مشترکین، گازبانی، تعویض کنتور، رفع نشتی و ... منطقه 6 گازرسانی مشهد
خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی ، خدمات عمومی و ... ناحیه گازرسانی کلات ( شهرهای کلات ، زاوین و روستاهای تابعه)
توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی کاشمر
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه 9 گازرسانی مشهد
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه شش گازرسانی مشهد
احداث ایستگاه تقلیل فشار و گازرسانی به روستاهای محور عطائیه از توابع شهرستان نیشابور
مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار، شبكه تغذيه و توزيع گازرساني به پروژه زندگي (اراضي شاملو)
مناقصه خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری شرکت گاز استان خراسان رضوی (حوزه مدیریت مهندسی واجرای طرحها)
مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ،اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سرخس
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی قوچان
مناقصه : انجام تعمیرات، کالیبراسیون دستگاههای گاز سنج و عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز در استان خراسان رضوی
مناقصه خريد 31404 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 8 اینچ و به ضخامت 188/0 اینچ
مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت جام و شهرها و روستاهای تابعه
مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار
مناقصه خريد 12208 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 6 اینچ و به ضخامت 172/0 اینچ
مناقصه خريد 45984 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر(PE100-SDR13.6)
مناقصه خريد 48900 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر(PE100-SDR11) و 6000 متر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر(PE100-SDR13.6) و خريد 28000 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر(PE100-SDR13.6
اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی نیشابور
مناقصه نصب انشعابات شهر زاهدان با اولويت ساب زونهاي E4 و E5
مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاهای شهرستان کلات
مناقصه انجام تعمیرات، کالیبراسیون دستگاههای گاز سنج و عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز در استان خراسان رضوی
مناقصه خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و … در سطح استان خراسان رضوی
آگهی مناقصه خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی وخدمات عمومی و... ناحیه گازرسانی کلات ( شهرهای کلات ، زاوین و روستاهای تابعه)
مناقصه خريد 17000 متر لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر(PE100-SDR13.6)
مناقصه خريد کوپلرهای پلی اتیلن 25-63-90-125-160 میلیمتر
مناقصه خريد 6200 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 12 اینچ و به ضخامت 250/0 اینچ
مناقصه خريد 32000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 6 اینچ و به ضخامت 172/0 اینچ
مناقصه خريد 6000 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر (PE100-SDR11) و خريد 2000 متر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر(PE100-SDR13.6) و خريد 9000 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر(PE100-SDR13.6) و خريد 5000 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر(PE100-SDR13.6)
مناقصه خريد 14000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 8 اینچ و به ضخامت 188/0 اینچ
مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی شرق مشهد
مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی غرب مشهد
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات ، گازبانی ،خدمات مشترکین و... ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه هشت گازرسانی مشهد
مناقصه تعميرات تابلو برق چيلرهاي اداره مركزي
مناقصه اصلاح، تقويت شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه روستاي حسن آباد (آبروان)
مناقصه تامين روشنايي ساختمان هاي عملياتي 23 و 25
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه یک گازرسانی مشهد
مناقصه خريد 10 دستگاه بوسنج (Odorator)
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی چناران
اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی فریمان
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی طرقبه شاندیز
مناقصه اصلاح، تقويت شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
خدمات بهره برداری ، امداد متمرکز و مرکز پیام مناطق گازرسانی شهر مشهد
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور و رفع نشتی ناحيه ‏گازرسانی نيشابور
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور و رفع نشتی ناحيه ‏گازرسانی کاشمر
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه 8 گازرسانی مشهد
مناقصه خدمات تلفنچی و خدمات نگهداشت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز خراسان رضوی
مناقصه تعميرات ايستگاه هاي ناحيه تربت حيدريه (محور دولت آباد)
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه هفت گازرسانی مشهد
مناقصه نصب انشعابات شهر زاهدان با اولویت ساب زونهای D1 , D2
احداث ايستگاه تقليل فشار، شبكه تغذيه و توزيع گازرسانی به پروژه زندگي ‏‏(اراضي شاملو)‏ ‏‏
مناقصه تعميرات ايستگاه هاي سيتي گيت غرب (منطقه7) و سي جي اس صنعتي مادر(منطقه 5)
مناقصه تهيه، ساخت كانال و هود دستگاه بخار پز آشپزخانه ساختمان اداره مركزي مشهد
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه رازي
مناقصه پروژه Triplex و نجات اضطراري آسانسورهاي اداره مركزي
مناقصه تعميرات برق ايستگاه هاي ناحيه چناران + ايستگاه سيمرغ قوچان
اصلاح، تقويت و بروز رساني شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع در حال بهره برداری در محور شرق ‏و غرب استان
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع در حال بهره برداری در محور جنوب استان خراسان رضوی
تهیه مصالح و تکمیل کارهای باقیمانده گازرسانی به محورهای شیرتپه و چکودر از توابع شهرستان سرخس
خريد 3000 متر لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر (PE100-SDR13.6) - مناقصه شماره 06/99
تهیه مصالح و تکمیل کارهای باقیمانده گازرسانی به محورهای شیرتپه و چکودر از توابع شهرستان سرخس در مدت 180 روز تقويمي با 4 اکیپ کامل بطور مجزا و مستقل
عيب يابي و ترميم پوشش شبكه شهر سبزوار و حومه
اصلاح شبکه و مقاوم سازی خطوط تغذیه و توزیع در حال بهره برداری در سطح مناطق گازرسانی مشهد
خدمات مشترکین ، متقاضیان ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و ... منطقه 7 گازرسانی مشهد
خدمات راهبری امور اداری، دفتری و ...‏ شرکت گاز خراسان رضوی
مناقصه تهيه مصالح و ساخت ونصب، رگلاژ و رنگ آميزي درب كمد هاي زير پنجره اداره گاز منطقه 1 مشهد
ساخت 17 مورد ايستگاه تقليل فشار 1000/ 60 /250
اجرای زیرساخت آزمایشگاه برچسب انرژی شرکت گاز خراسان رضوی
خريد 40000 متر لوله فولادي API-5L-GR.B درزدار دوازده متري 4/3 اينچ به ضخامت 113/0 اينچ و 20000 متر لوله فولادي API-5L-GR.B درزدار دوازده متري 2 اينچ به ضخامت 154/0 اينچ - مناقصه شماره 01/99
خريد 11000 متر لوله پلي اتيلن90 ميليمتر (PE100-SDR13.6) و خريد 6000 متر لوله پلي اتيلن 125 ميليمتر (PE100-SDR13.6) و خريد 3800 متر لوله پلي اتيلن160 ميليمتر (PE100-SDR13.6)– مناقصه شماره 03/99
خريد 60000 متر لوله پلي اتيلن 25 ميليمتر (PE100-SDR11) و خريد 40000 متر لوله پلي اتيلن 63 ميليمتر (PE100-SDR11) - مناقصه شماره 02/99
مناقصه اجراي عايق الاسترومري لوله هاي موتورخانه اداره مركزي مشهد
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع در حال بهره برداري در محور جنوب استان خراسان رضوي
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع در حال بهره برداري در محور شرق و غرب ‏استان خراسان رضوي
مناقصه الكتريكال ايستگاه هاي رشتخوار و سعادت آباد
مناقصه الكتريكال اداره رشتخوار و ايستگاه جنگل
پيش تست، تعمير و كاليبراسيون كنتورهاي توربيني آكتاريس و رمباخ و ‏...
خدمات حمل و نقل درون شهري و برون شهري شركت گاز استان خراسان رضوي(حوزه ستاد و بهره برداري) ‏
احداث ايستگاه تقليل فشار، شبكه تغذيه و توزيع گازرساني به پروژه زندگي ‏‏(اراضي شاملو)‏
تعمير 5000 كنتور معيوب
تعمير 25000 كنتور معيوب
ساخت 17 مورد ايستگاه تقليل فشار 1000/ 60 /250
نصب تجهيزات مناطق گازرساني غرب مشهد و روستاهاي تابعه
نصب تجهيزات مناطق گازرساني شرق مشهد و روستاهاي تابعه
توسعه شبكه و نصب انشعابات گاز، نصب كنتور و رگلاتور در سطح ناحيه گازرساني فريمان و ‏روستاهاي تابعه
مناقصه تخريب و اجراي ديوار آجري و رنگ آميزي و ... ايستگاه تي بي اس تختي ناحيه نيشابور
مناقصه تعميرات ايستگاه تي بي اس رباط طرق – منطقه 6
مناقصه سرويس ، نگهداري و تعميرات آسانسور شركت گاز خراسان رضوي
گازرساني به روستاهاي محور كراب و ساروق شهرستان سبزوار
مناقصه خدمات مشتركين ، قرائت كنتور ، متقاضيان ، نگهداشت سيستم و ... اداره گاز منطقه 7 مشهد
گازرساني به روستاهاي محور درونه از توابع شهرستان بردسكن
خدمات مشتركين، متقاضيان، قرائت كنتور و توزيع صورتحساب گاز منطقه 3 گازرساني ‏مشهد
احداث خط تغذيه رينگ جنوبي شهر مشهد ( فاز دوم )
تجديد اگهي ارزيابي كيفي - خدمات بهره برداري و امداد منطقه سه مشهد
خدمات نشت يابي خطوط وشبكه تغذيه ، توزيع، انشعابات گاز، ايستگاههاي تقليل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوي
توسعه شبكه و نصب انشعابات، نصب كنتور و رگلاتور در سطح ناحيه گازرساني نيشابور
مناقصه ساخت 150 دستگاه ايستگاه اندازه گيري كابينتي 400 – 60 - 60
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه هاي منطقه 5 - (سياسك و طبرسي 28)
نصب انشعابات شهر زاهدان با اولویت ساب زون های D1 , D2
بازنگری شبکه تغذیه و توزیع مشهد و منطقه ثامن
مناقصه ساخت و نصب كمد ديواري و ميز كار در اتاق سمعي بصري روابط عمومي
تجديد آگهي ارزيابي كيفي -اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع درحال بهره برداري در محور جنوب ‏استان ‏خراسان رضوي
بهره برداري و امداد، گازباني، وصول مطالبات، رفع نشتي و تعويض كنتور در سطح منطقه 7 گازرساني مشهد
تجديد آگهي ارزيابي كيفي -اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع درحال بهره برداري در محور شرق و غرب ‏استان ‏خراسان رضوي
تجديد آگهي عمومي خدمات مشتركين، متقاضيان و ... منطقه 5 گازرساني مشهد
تجديد آگهي ارزيابي كيفي -مناقصه خدمات بهره برداري و امداد متمركز مناطق گازرساني شهر مشهد
مجوز تجديد اگهي ارزيابي كيفي - خدمات نگهباني و حراست
تجديد آگهي ارزيابي كيفي -ساخت 17 ايستگاه تقليل فشار 1000، 250 و 60 مترمكعب
مناقصه خدمات مشتركين، متقاضيان ، قرائت كنتور و توزيع صورتحساب گاز منطقه 3 گازرساني مشهد
مناقصه تعميرات برق و مكانيك سقف طبقه سوم اداره مركزي
مناقصه عمليات جمع آوري سقف كاذب و كانال هوا و اجراي سقف كاذب از نوع تايل گچي 60*60 سانتيمتر
دمات نشت يابي خطوط وشبكه تغذيه ، توزيع، انشعابات گاز، ايستگاههاي تقليل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوي
خدمات مشتركين ، متقاضيان ، قرائت كنتورو توزيع صورتحساب و... منطقه 7 گازرساني مشهد
انجام خدمات حمل و نقل دورن شهري و برون شهري شركت گاز استان خراسان رضوي(حوزه بهره برداري)
تجديد آگهي عمومي بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني، رفع نشتي و تعويض كنتور منطقه 5 گازرساني ‏‏مشهد
آگهي عمومي توسعه و اصلاح شبكه درگز
مناقصه تهيه مصالح و اجراي عايق رطوبتي بام ساختمان اداره گاز تربت حيدريه
مناقصه احداث سايبان اداره گاز قدمگاه نيشابور
مناقصه برچيدن و جمع آوري كانالهاي اداره گاز كل استان خراسان رضوي
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع در حال بهره برداري در سطح مناطق گازرساني مشهد
خدمات بهره برداري و امداد ، گازباني ، وصول مطالبات، تعويض كنتور و رفع نشتي در سطح منطقه سه گازرساني مشهد
تجديد اگهي ارزيابي كيفي - مناقصه اصلاح، تقويت و بروز رساني شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
مناقصه تعميرات منطقه 6- ايستگاه TBS عسكريه
مناقصه تعميرات ساختماني منطقه 6 – ايستگاه طرق (ديوار جلوي ايستگاه)
آگهي ارزيابي كيفي - توسعه شبكه، نصب انشعابات، نصب كنتور و رگولاتور در سطح ناحيه طرقبه شانديز
مناقصه تعميرات ايستگاه تي بي اس علي آباد اداره گاز منطقه 5 مشهد
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه هاي شركت گاز ناحيه تربت جام - (تربت جام - صالح آباد - نصر آباد)
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه هايCGS تايباد و كاريز
مناقصه تعمير و تعويض پروژكتورها و اصلاح پايه پروژكتورهاي انبار مركزي شركت گاز خراسان رضوي (مشهد - ميدان قائم)
مناقصه عيب يابي و ترميم پوشش شبكه گاز شهر سبزوار و حومه
مناقصه توسعه شبكه ، نصب انشعابات،نصب كنتور و رگولاتور ناحيه تربت جام
مناقصه تعميرات ايستگاه هاي ناحيه قوچان (نسيم آباد-جعفر آباد-يوسف آباد-شهركهنه-شهرك صنعتي)
مناقصه اجراي تعميرات سرويس بهداشتي واحد تعميرات و امداد اداره گاز منطقه 2 مشهد
مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار و گازرساني به روستاهاي محور عطائيه از توابع شهرستان نيشابور
مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات و تجهیزات ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
آگهي مناقصه ساخت 150 دستگاه ایستگاه اندازه گیری کابینتی 400 – 60 – 60
آگهي مناقصه ساخت 17 مورد ايستگاه تقليل فشار 250 ،60/1000
مناقصه منطقه 1- كمد زير پنجره
مناقصه تعميرات ايستگاه هاي ناحيه بجستان (يونسي-بجستان-انارستانك-مرنديز)
مناقصه تعميرات سقف نمازخانه محوطه يارد (منطقه)1
مناقصه اصلاح شبكه و انشعابات گاز،ابزار دقيق و حفاظت از زنگ منطقه3 گازرساني مشهد
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل دورن و برون شهري شركت گاز استان خراسان رضوي
مناقصه گازرساني به روستاهاي محور كامه از توابع تربت حيدريه
مناقصه اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني خواف
مناقصه احداث خط تغذيه رينگ جنوبي شهر مشهد- فاز اول
مناقصه خدمات مشتركين، متقاضيان ، قرائت كنتور و توزيع صورتحساب گاز منطقه 5 گازرساني مشهد
مناقصه تعمير ايستگاه تي بي اس نصر آباد
مناقصه اصلاح و تعمير درب ورودي ايستگاه تي بي اس نيرو هوايي منطقه 8
مناقصه تعميرات و جابجايي پارتيشن بندي اداره گاز منطقه 2 مشهد
تجديد آگهي عمومي خدمات مشتركين، متقاضيان، نگهداشت سيستم، قرائت كنتور و ... منطقه 6 مشهد
مناقصه احداث خط تغذيه 36 اينچ خروجي ايستگاه خلج
مناقصه تعميرات ايستكاه هاي ناحيه فريمان (فريمان و كاويان 2 و اداره فريمان
مناقصه توسعه شبكه و نصب انشعابات، نصب كنتور و رگلاتور در سطح ناحيه گازرساني خواف
خدمات پشتيباني فني، نقشه كشي، طراحي و مستند سازي و ... پروژه هاي گازرساني حوزه مديريت مهندسي و اجراي طرحها ‏استان خراسان رضوي
خدمات نظارت كارگاهي پروژه هاي گازرساني به صنايع و مشتركين عمده در سطح ‏استان خراسان رضوي
مناقصه توسعه شبكه در سطح مناطق گازرساني شرق مشهد
مناقصه تعمير سنگ لبه تراس اداره منطقه 7 – ساختمان پشتيباني مالك اشتر
تعميرات ايستگاه هاي ناحيه تربت حيدريه (دولت آباد-حشمت آباد-رشتخوار-كاريزبالا-زاوه-بايگ)
مناقصه منطقه 6 – تعمير و رنگ آميزي درب و پنجره انبار كارگاه
اصلاح شبكه و انشعابات گاز، ابزاردقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني تربت حيدريه و شهرها ‏و روستاهاي تابعه
مناقصه اصلاح، تقويت و بروز رساني شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
مناقصه جابجايي خط تغذيه 12 اينچ محدوده ايستگاه ‏CGS‏ بينالود
خدمات بهره برداري و امداد ، وصول مطالبات ،گازباني ، خدمات عمومي ،تعويض كنتور و رفع ‏نشتي، خدمات عمومي و ... در سطح ناحيه گازرساني درگز
آگهي احداث 8 مورد ايستگاه حفاظت كاتديك در سطح شهر مشهد و شهرستان هاي استان خراسان رضوي
مناقصه خريد و اجراي سيستم كنترل تردد پاركينگ اداره مركزي شركت گاز خراسان رضوي
اطلاعیه شماره دو شرکت های پیمانکاری
اطلاعیه شماره یک شرکت های پیمانکاری
خدمات بازرسي و كنترل بر صحت الزامات HSE در فعاليت هاي شركت گاز استان خراسان رضوي
مناقصه اجراي تاسيسات برقي سوله واقع در انتهاي محوطه انبار كالا مركزي
مناقصه منطقه 6 – رنگ آميزي اتاق انتهاي راه رو
مناقصه تعميرات نشست ايستگاه تي بي اس حبيب ابن مظاهر منطقه 8 مشهد
مناقصه گازرساني به صنايع و مشتركين عمده در سطح استان خراسان رضوي
مناقصه تعميرات ايستگاه هاي ناحيه سبزوار (ششتمد و دولت آباد و هاشم آباد)
خدمات بهره برداري و امداد ، وصول مطالبات،گازباني ، رفع نشتي و تعويض كنتور و ... ناحيه گازرساني سبزوار
مناقصه بازرسی، شارژ و تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و ‏اطفاء حریق
مناقصه تعميرات ايستگاه TBS بلوار پيشرفت بينالود – منطقه 6
مناقصه تهيه مصالح و اصلاح سيستم آب باران در ساختمان عملياتي اداره گاز چاپشلو
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع درحال بهره برداري در محور مشهد وشمال استان خراسان رضوی(شامل شهرستانهاي مشهد، چناران، قوچان، درگز، كلات، طرقبه و شانديز )
مناقصه اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع درحال بهره برداري در محور جنوب استان (شامل شهرستانهاي تربت حيدريه - بجستان - مه ولايت - بردسكن- گناباد - كاشمر -خليل اباد –خواف و رشتخوار)
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه 2 گازرسانی مشهد
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه 6 گازرسانی مشهد
توسعه شبكه، نصب انشعابات و نصب كنتور و رگولاتور گاز در ناحيه گازرساني گناباد و بجستان (شامل شهرهاي گناباد –بيدخت و كاخك، بجستان – يونسي و روستاهاي تابعه)
تعمير آبچكان آبدارخانه منطقه 1
مناقصه متره برآورد تعميرات ايستكاه هاي كلات و كريم آباد و قلعه نو و چنار ناحيه كلات
مناقصه اجراي ديوار پنل گچي انتهاي راه رو منطقه 6
مناقصه سالن ورزشي – سقف پذيرش
آگهي ارزيابي كيفي - اصلاح شبكه، انشعابات كاز و ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني سبزوار
مناقصه توسعه شبكه و نصب انشعابات، نصب كنتور و رگلاتور در سطح ناحيه گازرساني خواف
مناقصه اصلاح و تقويت ايستگاهها و شبكه تغذيه و توزيع ناحيه گازرساني كاشمر
مناقصه احداث خط تغذيه رينگ جنوبي شهر مشهد- فاز اول
مناقصه اصلاح شبكه و انشعابات، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 5 گازرساني مشهد
مناقصه كانكس مديريت بحران – فنداسيون ديزل
مناقصه اجراي اندود ماسه سيمان روي ديوار ضلع شرقي ساختمان عملياتي منطقه 2 مشهد
درخواست آگهي مناقصه خريد يك دستگاه چيلر يكپارچه تراكمي هواخنك به ظرفيت 50 تن تبريد (واقعي) - مناقصه شماره: 21/97
مناقصه احداث شبكه تغذيه و توزيع، ايستگاههاي تقليل فشار و تكميل كارهاي باقيمانده گازرساني به روستاهاي محور استاد گناباد
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع درحال بهره برداري در محور شرق و غرب استان(شامل شهرستانهاي نيشابور، فيروزه، سبزوار، جغتاي، جوين، خوشاب، تخت جلگه،داورزن، تربت جام، تايباد، باخرز، فريمان، سرخس و صالح آباد و...)
مناقصه منطقه 6 – رنگ آميزي ايستگاه CGS رباط سفيد
آگهي ارزيابي كيفي -مناقصه توسعه شبكه و نصب انشعابات گاز شهر زاهدان با اولويت ساب زونهاي E4, E5, D1, D2
آگهي ارزيابي كيفي -مناقصه خدمات بهره برداري وامداد، وصول مطالبات ، گازباني ، خدمات عمومي و تعويض كنتور در سطح ناحيه گازرساني درگز
مناقصه خدمات بهره برداري و امداد ، وصول مطالبات ، تعويض كنتور و رفع نشتي در سطح منطقه 8 گازرساني مشهد
مناقصه ساخت 17 مورد ايستگاه تقليل فشار گاز 1000 /60 /250
مناقصه توسعه شبكه و نصب انشعابات گاز ، نصب كنتور و رگلاتور در سطح ناحيه گازرساني چناران
مناقصه تخريب و اجراي ديوار TBS_8 گلبهار
مناقصه تعميرات ايستكاه TBS همت آباد – منطقه 1
مناقصه تعميرات ايستگاه TBS پنجتن –منطقه 1
مناقصه تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ سرقتي روي ديوار اداره گاز دولت آباد
درخواست آگهي مناقصه خريد يك دستگاه چيلر يكپارچه تراكمي هواخنك به ظرفيت 50 تن تبريد (واقعي) - مناقصه شماره: 21/97
مناقصه احداث شبكه تغذيه و توزيع، ايستگاههاي تقليل فشار و تكميل كارهاي باقيمانده گازرساني به روستاهاي محور استاد گناباد
مناقصه تعميرات درب ورودي ايستگاه نواب
خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني، تعويض كنتورو رفع نشتي در سطح منطقه 6 گازرساني مشهد
احداث ساختمان عملياتي شركت گاز در شهرستان كاشمر
مناقصه اصلاح شبكه و انشعابات گاز،ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني فريمان
خدمات مشتركين ، متقاضيان، قرائت كنتور ، توزيع صورتحساب گاز و... منطقه شش گازرساني مشهد
تهيه مصالح و اجراي خط انتقال گاز 36 اينچ جنوب مشهد
مناقصه اصلاح وتقويت ايستگاه ها و شبكه تغذيه و توزيع ناحيه گازرساني كاشمر
تجديد آگهي عمومي تعميرات سرويسهاي بهداشتي ساختمان عملياتي
توسعه شبكه مناطق گازرساني شرق مشهد
مناقصه ديوارپوش قسمت مشتركين اداره گاز منطقه 6 مشهد
مناقصه تهيه مصالح و اصلاح كابينت هاي اداره گاز تربت جام
بازسازي فضاي داخلي ساختمان مركز پيام شركت گاز خراسان رضوي
خريد تجهيزات مانيتورينگ ايستگاههاي گاز استان خراسان رضوي
توسعه شبكه و نصب انشعابات گاز شهر زاهدان با اولويت ساب زونهاي 1&E2&E3&E 1&F3F
گازرساني به روستاهاي محور گيسور - باغ بخشي از توابع شهرستان گناباد و خواف
نصب انشعابات در سطح مناطق گازرساني شرق مشهد
خدمات بهره برداري وامداد، وصول مطالبات ، گازباني ، خدمات عمومي ، تعويض كنتور و رفع نشتي در سطح ناحيه گازرساني سرخس
مدارک استعلام ارزیابی کیفی خدمات مدیریت بهره برداری تربت جام
مناقصه عايق كاري (ايزولاسيون) ديوار هاي نماي ساختمان و اداره گاز فيروزه ناحيه نيشابور
مناقصه تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ ضد سرقت روي ديوار اداره گاز تربت حيدريه
رون سپاري خدمات گازرساني و مديريت بهره برداري شهرهاي رشتخوار، جنگل ، رباط سنگ ، كدكن ، دولت آباد و روستاهاي تابعه ( به مدت سه سال )
خريد ايستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار (TBS) كابينتي با لوازم يدكي دو سالانه ( 05/98)
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی گناباد
اگهي ارزيابي كيفي خدمات امداد ، گازباني و... ناحيه درگز
مناقصه احداث 8 مورد ایستگاه کاتدیک در سطح شهر مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی
تجدید مناقصه تعمیر 12.000 دستگاه رگلاتور
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ و... اداره گازمنطقه 6مشهد
مناقصه خدمات امداد، خدمات عمومی و خدمات گازبانی و ... اداره گاز ناحیه تایباد
مناقصه رنگ آميزي كامل موتورخانه اداره مركزي گاز خراسان رضوي
خدمات بازرسي و كنترل نشت خطوط، تاسيسات و تجهيزات شركت گاز استان خراسان رضوي
گازرساني به روستا هاي محور كمينگران – چنار (شهرستان هاي چناران – مشهد )
آگهی مناقصه خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی،وصول مطالبات، ،خدمات عمومی، تعویض کنتور و ... در سطح ناحیه گازرسانی قوچان
مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، اصلاح شبکه ،ابزاردقیق و ... در سطح ناحیه گازرسانی قوچان
توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور ورگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار
مناقصه خرید رگلاتورهای 25-40-65-100-165 مترمکعب در ساعت

تصاویر منتخب