صفحه اصلی > معرفی شرکت > هیات مدیره 

هيأت مدیره

هيأت مديره

رئيس هيأت مديره و عضو اصلي
مديرعامل

حسن افتخاري

نائب رئيس هيئت مديره و عضو اصلي
مديربهره برداري

فرشید دشتی

عضو اصلي و
مشاور مدیرعامل 

ناصر علوي شهري

عضو اصلي و
مدير امور مالي

سيداحمد يعقوبی

عضو اصلي و

مدير مهندسي و اجراي طرحها

سيد مصطفي حيدري

عضو علی البدل

علی دانایی

 


عضو علي البدل

مهدي غلامي سجاديه

 
رئيس دفتر و دبيرخانه هيات مديره

سید محمدحسین میررضائی

تصاویر منتخب