صفحه اصلی > معرفی شرکت > افتخارات 

 

افتخارات شرکت گاز استان خراسان رضوی:

 

رتبه برتر پاسخگویی به شهروندان در سال 1399

کسب رتبه برتر سلامت اداري در سال های 98 و 99

دریافت گواهینامه چهار ستاره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در سال 1397

دریافت گواهینامه پنج ستاره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در سال 1398

كسب نشان سه ستاره تعالیHSE  در سال هاي 97 و 98

رتبه اول ارتباطات رسانه ای در جشنواره روابط عمومی های ایران

دستگاه برتر پدافندغیرعامل در سال 1396

کسب تنديس برنزين نظام پيشنهادها

کسب رتبه اول وصول مطالبات در سال های 96-97-98-99

رتبه برتر مسابقات قرآنی بهار در بهار

لوح تقدیر دستگاه برتر در زمینه اجرای ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال 95 تاکنون

کسب رتبه عالی در تدوین سالنامه آماری برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) در سال 98

 

تصاویر منتخب