صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
توسعه و اصلاح شبکه ، نصب انشعابات ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی بردسکن
گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت محورهای شمال وشرق
گازرسانی به صنایع سطح استان خراسان رضوی با اولویت محورهای غرب و جنوب در مدت 365 روز تقویمی با 2 گروه فولادی و 6 گروه پلی اتیلن مستقل
احداث خط 36 اینچ خروجی ایستگاه خلج (حدود 4700 متر خط 36 اینچ در مدت 180 روز تقویمی با دو گروه کاری مستقل)
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور و رفع نشتی و... ناحيه ‏گازرسانی کاشمر
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت جام
خريد 14000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 8 اینچ و به ضخامت 0/188 اینچ
مناقصه خريد 12208 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 6 اینچ و به ضخامت 0/172 اینچ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق 4 و 10 گازرسانی مشهد
: احداث خط انتقال گاز 30 اینچ ورودی خلج‏‏ جنوب مشهد (به طول تقريبي 4750 متر و احداث ايستگاه C.G.S دويست هزار200000 متر مكعب بر ساعت در مدت 300 روز تقويمي و با حداقل 2 گروه كاري مستقل )
مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت جام و شهرها و روستاهای تابعه
مناقصه : گازرسانی به صنایع سطح استان با اولویت محورهای غرب و جنوب در مدت 365 روز تقویمی با 2 گروه فولادی و 6 گروه پلی اتیلن مستقل
مناقصه : توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ، اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سرخس
مناقصه : خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ،گازبانی، خدمات مشترکین ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... منطقه 9 گازرسانی مشهد
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی قوچان
مناقصه احداث ایستگاه های تقلیل فشار واصلاح شبکه تغذیه و توزیع شهرستان تربت جام
مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی غرب مشهد
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی طرقبه و شاندیز
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه 2 گازرسانی مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، گازباني، وصول مطالبات، خدمات مشتركين، تعويض كنتور و رفع نشتي و ... ‏منطقه 6 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و... ‏منطقه 5 ‏گازرساني مشهد
: خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و... ‏منطقه 8 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و... ‏منطقه 2 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، گازباني، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و ....‏منطقه 3 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري، وصول مطالبات، خدمات مشترکین، تعويض كنتور و رفع نشتي و ... ‏منطقه 7 ‏گازرساني مشهد
مناقصه خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومي، رفع نشتی، تعویض کنتور و ،... در سطح ناحيه گازرساني تربت حیدریه
مناقصه خدمات بهره برداری و مشترکین، قرائت کنتور و ... در سطح مناطق 4 و 10 گازرسانی مشهد
مناقصه خدمات بهره برداری و مشترکین، گازبانی، تعویض کنتور، رفع نشتی و ... منطقه 6 گازرسانی مشهد
خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی ، خدمات عمومی و ... ناحیه گازرسانی کلات ( شهرهای کلات ، زاوین و روستاهای تابعه)
توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی کاشمر
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه 9 گازرسانی مشهد
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه شش گازرسانی مشهد
احداث ایستگاه تقلیل فشار و گازرسانی به روستاهای محور عطائیه از توابع شهرستان نیشابور
مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار، شبكه تغذيه و توزيع گازرساني به پروژه زندگي (اراضي شاملو)
مناقصه خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری شرکت گاز استان خراسان رضوی (حوزه مدیریت مهندسی واجرای طرحها)
مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ،اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی سرخس
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی قوچان
مناقصه : انجام تعمیرات، کالیبراسیون دستگاههای گاز سنج و عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز در استان خراسان رضوی
مناقصه خريد 31404 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 8 اینچ و به ضخامت 188/0 اینچ
مناقصه اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تربت جام و شهرها و روستاهای تابعه
مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار
مناقصه خريد 12208 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 6 اینچ و به ضخامت 172/0 اینچ
مناقصه خريد 45984 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر(PE100-SDR13.6)
مناقصه خريد 48900 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر(PE100-SDR11) و 6000 متر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر(PE100-SDR13.6) و خريد 28000 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر(PE100-SDR13.6
اصلاح شبکه، انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی نیشابور
مناقصه نصب انشعابات شهر زاهدان با اولويت ساب زونهاي E4 و E5
مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاهای شهرستان کلات
مناقصه انجام تعمیرات، کالیبراسیون دستگاههای گاز سنج و عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز در استان خراسان رضوی
مناقصه خدمات نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و … در سطح استان خراسان رضوی
آگهی مناقصه خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی وخدمات عمومی و... ناحیه گازرسانی کلات ( شهرهای کلات ، زاوین و روستاهای تابعه)
مناقصه خريد 17000 متر لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر(PE100-SDR13.6)
مناقصه خريد کوپلرهای پلی اتیلن 25-63-90-125-160 میلیمتر
مناقصه خريد 6200 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 12 اینچ و به ضخامت 250/0 اینچ
مناقصه خريد 32000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 6 اینچ و به ضخامت 172/0 اینچ
مناقصه خريد 6000 متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر (PE100-SDR11) و خريد 2000 متر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر(PE100-SDR13.6) و خريد 9000 متر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر(PE100-SDR13.6) و خريد 5000 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر(PE100-SDR13.6)
مناقصه خريد 14000 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری به قطر 8 اینچ و به ضخامت 188/0 اینچ
مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی شرق مشهد
مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی غرب مشهد
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ،وصول مطالبات ، گازبانی ،خدمات مشترکین و... ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه هشت گازرسانی مشهد
مناقصه تعميرات تابلو برق چيلرهاي اداره مركزي
مناقصه اصلاح، تقويت شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه روستاي حسن آباد (آبروان)
مناقصه تامين روشنايي ساختمان هاي عملياتي 23 و 25
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه یک گازرسانی مشهد
مناقصه خريد 10 دستگاه بوسنج (Odorator)
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی چناران
اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی فریمان
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی طرقبه شاندیز
مناقصه اصلاح، تقويت شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
خدمات بهره برداری ، امداد متمرکز و مرکز پیام مناطق گازرسانی شهر مشهد
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور و رفع نشتی ناحيه ‏گازرسانی نيشابور
خدمات بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتور و رفع نشتی ناحيه ‏گازرسانی کاشمر
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه 8 گازرسانی مشهد
مناقصه خدمات تلفنچی و خدمات نگهداشت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز خراسان رضوی
مناقصه تعميرات ايستگاه هاي ناحيه تربت حيدريه (محور دولت آباد)
مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ منطقه هفت گازرسانی مشهد
مناقصه نصب انشعابات شهر زاهدان با اولویت ساب زونهای D1 , D2
احداث ايستگاه تقليل فشار، شبكه تغذيه و توزيع گازرسانی به پروژه زندگي ‏‏(اراضي شاملو)‏ ‏‏
مناقصه تعميرات ايستگاه هاي سيتي گيت غرب (منطقه7) و سي جي اس صنعتي مادر(منطقه 5)
مناقصه تهيه، ساخت كانال و هود دستگاه بخار پز آشپزخانه ساختمان اداره مركزي مشهد
مناقصه تعميرات برقي ايستگاه رازي
مناقصه پروژه Triplex و نجات اضطراري آسانسورهاي اداره مركزي
مناقصه تعميرات برق ايستگاه هاي ناحيه چناران + ايستگاه سيمرغ قوچان
اصلاح، تقويت و بروز رساني شبكه توزيع روستاي اسلام قلعه از توابع شهرستان سرخس
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع در حال بهره برداری در محور شرق ‏و غرب استان
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع در حال بهره برداری در محور جنوب استان خراسان رضوی
تهیه مصالح و تکمیل کارهای باقیمانده گازرسانی به محورهای شیرتپه و چکودر ا