صفحه اصلی > پیمانکاران > آگهی مناقصه و مزایده 

 
تاريخ انتشارآخرين مهلت
مناقصه احداث خط تغذيه رينگ جنوبي شهر مشهد- فاز اول
مناقصه اصلاح شبكه و انشعابات، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ در سطح منطقه 5 گازرساني مشهد
مناقصه كانكس مديريت بحران – فنداسيون ديزل
مناقصه اجراي اندود ماسه سيمان روي ديوار ضلع شرقي ساختمان عملياتي منطقه 2 مشهد
درخواست آگهي مناقصه خريد يك دستگاه چيلر يكپارچه تراكمي هواخنك به ظرفيت 50 تن تبريد (واقعي) - مناقصه شماره: 21/97
مناقصه احداث شبكه تغذيه و توزيع، ايستگاههاي تقليل فشار و تكميل كارهاي باقيمانده گازرساني به روستاهاي محور استاد گناباد
اصلاح شبكه و مقاوم سازي خطوط تغذيه و توزيع درحال بهره برداري در محور شرق و غرب استان(شامل شهرستانهاي نيشابور، فيروزه، سبزوار، جغتاي، جوين، خوشاب، تخت جلگه،داورزن، تربت جام، تايباد، باخرز، فريمان، سرخس و صالح آباد و...)
مناقصه منطقه 6 – رنگ آميزي ايستگاه CGS رباط سفيد
آگهي ارزيابي كيفي -مناقصه توسعه شبكه و نصب انشعابات گاز شهر زاهدان با اولويت ساب زونهاي E4, E5, D1, D2
آگهي ارزيابي كيفي -مناقصه خدمات بهره برداري وامداد، وصول مطالبات ، گازباني ، خدمات عمومي و تعويض كنتور در سطح ناحيه گازرساني درگز
مناقصه خدمات بهره برداري و امداد ، وصول مطالبات ، تعويض كنتور و رفع نشتي در سطح منطقه 8 گازرساني مشهد
مناقصه ساخت 17 مورد ايستگاه تقليل فشار گاز 1000 /60 /250
مناقصه توسعه شبكه و نصب انشعابات گاز ، نصب كنتور و رگلاتور در سطح ناحيه گازرساني چناران
مناقصه تخريب و اجراي ديوار TBS_8 گلبهار
مناقصه تعميرات ايستكاه TBS همت آباد – منطقه 1
مناقصه تعميرات ايستگاه TBS پنجتن –منطقه 1
مناقصه تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ سرقتي روي ديوار اداره گاز دولت آباد
درخواست آگهي مناقصه خريد يك دستگاه چيلر يكپارچه تراكمي هواخنك به ظرفيت 50 تن تبريد (واقعي) - مناقصه شماره: 21/97
مناقصه احداث شبكه تغذيه و توزيع، ايستگاههاي تقليل فشار و تكميل كارهاي باقيمانده گازرساني به روستاهاي محور استاد گناباد
مناقصه تعميرات درب ورودي ايستگاه نواب
خدمات بهره برداري و امداد، وصول مطالبات، گازباني، تعويض كنتورو رفع نشتي در سطح منطقه 6 گازرساني مشهد
احداث ساختمان عملياتي شركت گاز در شهرستان كاشمر
مناقصه اصلاح شبكه و انشعابات گاز،ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني فريمان
خدمات مشتركين ، متقاضيان، قرائت كنتور ، توزيع صورتحساب گاز و... منطقه شش گازرساني مشهد
تهيه مصالح و اجراي خط انتقال گاز 36 اينچ جنوب مشهد
مناقصه اصلاح وتقويت ايستگاه ها و شبكه تغذيه و توزيع ناحيه گازرساني كاشمر
تجديد آگهي عمومي تعميرات سرويسهاي بهداشتي ساختمان عملياتي
توسعه شبكه مناطق گازرساني شرق مشهد
مناقصه ديوارپوش قسمت مشتركين اداره گاز منطقه 6 مشهد
مناقصه تهيه مصالح و اصلاح كابينت هاي اداره گاز تربت جام
بازسازي فضاي داخلي ساختمان مركز پيام شركت گاز خراسان رضوي
خريد تجهيزات مانيتورينگ ايستگاههاي گاز استان خراسان رضوي
توسعه شبكه و نصب انشعابات گاز شهر زاهدان با اولويت ساب زونهاي 1&E2&E3&E 1&F3F
گازرساني به روستاهاي محور گيسور - باغ بخشي از توابع شهرستان گناباد و خواف
نصب انشعابات در سطح مناطق گازرساني شرق مشهد
خدمات بهره برداري وامداد، وصول مطالبات ، گازباني ، خدمات عمومي ، تعويض كنتور و رفع نشتي در سطح ناحيه گازرساني سرخس
مدارک استعلام ارزیابی کیفی خدمات مدیریت بهره برداری تربت جام
مناقصه عايق كاري (ايزولاسيون) ديوار هاي نماي ساختمان و اداره گاز فيروزه ناحيه نيشابور
مناقصه تهيه مصالح، ساخت و نصب حفاظ ضد سرقت روي ديوار اداره گاز تربت حيدريه
رون سپاري خدمات گازرساني و مديريت بهره برداري شهرهاي رشتخوار، جنگل ، رباط سنگ ، كدكن ، دولت آباد و روستاهاي تابعه ( به مدت سه سال )
خريد ايستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار (TBS) كابينتي با لوازم يدكي دو سالانه ( 05/98)
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ ناحیه گازرسانی گناباد
اگهي ارزيابي كيفي خدمات امداد ، گازباني و... ناحيه درگز
مناقصه احداث 8 مورد ایستگاه کاتدیک در سطح شهر مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی
تجدید مناقصه تعمیر 12.000 دستگاه رگلاتور
مناقصه اصلاح شبکه وانشعابات گاز، ابزاردقیق و حفاظت از زنگ و... اداره گازمنطقه 6مشهد
مناقصه خدمات امداد، خدمات عمومی و خدمات گازبانی و ... اداره گاز ناحیه تایباد
مناقصه رنگ آميزي كامل موتورخانه اداره مركزي گاز خراسان رضوي
خدمات بازرسي و كنترل نشت خطوط، تاسيسات و تجهيزات شركت گاز استان خراسان رضوي
گازرساني به روستا هاي محور كمينگران – چنار (شهرستان هاي چناران – مشهد )
آگهی مناقصه خدمات بهره برداری وامداد ، گازبانی،وصول مطالبات، ،خدمات عمومی، تعویض کنتور و ... در سطح ناحیه گازرسانی قوچان
مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، اصلاح شبکه ،ابزاردقیق و ... در سطح ناحیه گازرسانی قوچان
توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور ورگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار
مناقصه خرید رگلاتورهای 25-40-65-100-165 مترمکعب در ساعت

تصاویر منتخب