صفحه اصلی > پیمانکاران > مدارک مربوط به پیمانکاران 

1- ارزیابی شرکت های متقاضی اجرای خطوط و تاسیسات اختصاصی گاز 

دستورالعمل و نحوه تكميل كاربرگهاي ارزيابي متقاضيان فعاليت در زمينۀ اجراي خطوط  اختصاصي  گاز 

پرسشنامه ارزيابي  خدمات پيمانكاران اجراي طرحهاي اختصاصي متقاضيان در معابر عمومي 

شيوه نامه فعاليت پيمانكاران اجراي شبكه ، نصب انشعابات و تاسيسات اختصاصي متقاضيان گازرساني  و ارزيابي و پايش عملكرد آنها 

2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصات خدمات عمومي

-جداول

-اسناد

3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي واگذاري خدمات بهره برداري

-جداول

-اسناد

4-  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصات گازرسانی، خط انتقال، توسعه شبکه و انشعابات، تعمیرات شبکه و انشعابات و تجهیزات، احداث ایستگاه هاف عملیات ساختمان و خدمات امدادی

جدول

اسناد

5- اسناد استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

فرم ارزیابی کیفی

6 - فرم گواهی حسن انجام کار جهت پیمانها دست دوم

فرم حسن انجام کار

7- اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه شهر سبزوار و حومه

فرم ارزیابی کیفی

8 - مناقصه تعميرات سقف نمازخانه محوطه يارد

نماز خانه محوطه یارد

9- مناقصه منطقه 1 - کمد زیر پنجره

کمد زیر پنجره

10 - مناقصه اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی واحد تعمیرات و امداد اداره گاز منطقه 2 مشهد

منطقه 2 مشهد

11 - مناقصه تعمیرات ایستگاه های ناحیه قوچان

تعمیرات قوچان

12 - مناقصه تعميرات منطقه 6- ايستگاه TBS عسكريه

تعمیرات منطقه 6

13 -مناقصه تعميرات ساختماني منطقه 6 – ايستگاه طرق (ديوار جلوي ايستگاه)

ایستگاه طرق

14 -نشت یابی خطوط و شبکه تغذیه، توزیع، انشعابات گاز، ایستگاه های تقلیل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوی

جدول

اسناد

15 - دفترچه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران بازرسی فنی

دفترچه مشاوران بازرسی فنی

16 - مناقصه الکتریکال اداره رشتخوار و ایستگاه جنگل

مناقصه الکتریکال اداره رشتخوار و ایستگاه جنگل

17 - مناقصه الکتریکال ایستگاه های رشتخوار و سعادت آباد

مناقصه الکتریکال ایستگاه های رشتخوار و سعادت آباد

18 - مناقصه اجرای عایق الاسترومری لوله های موتور خانه اداره مرکزی مشهد

مناقصه اجرای عایق الاسترومری

19- مناقصه تهيه مصالح و ساخت ونصب، رگلاژ و رنگ آميزي درب كمد هاي زير پنجره اداره گاز منطقه 1 مشهد  

مناقصه تهيه مصالح و ساخت ونصب، رگلاژ و رنگ آميزي

 

 

تصاویر منتخب