صفحه اصلی > پیمانکاران > مدارک مربوط به پیمانکاران 

1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصات خدمات عمومي

-جداول

-اسناد

2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي اسناد استعلام ارزيابي كيفي واگذاري خدمات بهره برداري

-جداول

-اسناد

3- اسناد استعلام ارزیابی کیفی اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصات گازرسانی، خط انتقال، توسعه شبکه و انشعابات، تعمیرات شبکه و انشعابات و تجهیزات، احداث ایستگاه هاف عملیات ساختمان و خدمات امدادی

جدول

اسناد

4 - اسناد استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

فرم ارزیابی کیفی

5 - فرم گواهی حسن انجام کار جهت پیمانها دست دوم

فرم حسن انجام کار

6 - اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه شهر سبزوار و حومه

فرم ارزیابی کیفی

7 - مناقصه تعميرات سقف نمازخانه محوطه يارد

نماز خانه محوطه یارد

8 - مناقصه منطقه 1 - کمد زیر پنجره

کمد زیر پنجره

9 - مناقصه اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی واحد تعمیرات و امداد اداره گاز منطقه 2 مشهد

منطقه 2 مشهد

10 - مناقصه تعمیرات ایستگاه های ناحیه قوچان

تعمیرات قوچان

11 - مناقصه تعميرات منطقه 6- ايستگاه TBS عسكريه

تعمیرات منطقه 6

12 -مناقصه تعميرات ساختماني منطقه 6 – ايستگاه طرق (ديوار جلوي ايستگاه)

ایستگاه طرق

13 -نشت یابی خطوط و شبکه تغذیه، توزیع، انشعابات گاز، ایستگاه های تقلیل فشار و ... در سطح استان خراسان رضوی

جدول

اسناد

14 - دفترچه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران بازرسی فنی

دفترچه مشاوران بازرسی فنی

15 - مناقصه الکتریکال اداره رشتخوار و ایستگاه جنگل

مناقصه الکتریکال اداره رشتخوار و ایستگاه جنگل

16 - مناقصه الکتریکال ایستگاه های رشتخوار و سعادت آباد

مناقصه الکتریکال ایستگاه های رشتخوار و سعادت آباد

17 - مناقصه اجرای عایق الاسترومری لوله های موتور خانه اداره مرکزی مشهد

مناقصه اجرای عایق الاسترومری

 


 

 

تصاویر منتخب