صفحه اصلی > پیمانکاران > مدارک مربوط به پیمانکاران 

1- اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصات خدمات عمومي

-جداول

-اسناد

2- اسناد استعلام ارزيابي كيفي اسناد استعلام ارزيابي كيفي واگذاري خدمات بهره برداري

-جداول

-اسناد

 

3- اسناد استعلام ارزيابي كيفي اسناد استعلام ارزيابي كيفي مناقصات گازرساني، خط انتقال ، توسعه شبكه و انشعابات، تعميرات شبكه و انشعابات و تجهيزات، احداث ايستگاه ها،عمليات ساختماني و خدمات امداد.

-جداول

-اسناد

4 - اسناد استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

فرم ارزیابی کیفی

5 - فرم گواهی حسن انجام کار جهت پیمانها دست دوم

فرم حسن انجام کار

6 - اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عیب یابی و ترمیم پوشش شبکه شهر سبزوار و حومه

فرم ارزیابی کیفی

7 - مناقصه تعميرات سقف نمازخانه محوطه يارد

نماز خانه محوطه یارد

8 - مناقصه منطقه 1 - کمد زیر پنجره

کمد زیر پنجره

9 - مناقصه اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی واحد تعمیرات و امداد اداره گاز منطقه 2 مشهد

منطقه 2 مشهد

10 - مناقصه تعمیرات ایستگاه های ناحیه قوچان

تعمیرات قوچان

11 - مناقصه تعميرات منطقه 6- ايستگاه TBS عسكريه

تعمیرات منطقه 6

12 -مناقصه تعميرات ساختماني منطقه 6 – ايستگاه طرق (ديوار جلوي ايستگاه)

ایستگاه طرق

 

 


 

 

تصاویر منتخب